CPS-studienamiddag: Evaluatie van de politie

12 oktober 2018 -  Digipolis 1 te Antwerpen

 

In België werd de politie in 1998 hervormd (Wet op de Geïntegreerde Politie). Ruim tien jaar later verscheen het Panopticon libri rapport ‘Tien jaar politiehervorming’ (2010) (Bruggeman, Devroe & Easton) met een kritische
academische reflectie over de verschillende onderdelen van de hervorming. Kon ze geslaagd genoemd worden of bleven bepaalde aspecten onderbelicht? Deze publicatie toonde aan dat werk gemaakt werd van de institutioneel-organisatorische aspecten, maar wel nog werk op de plank lag voor aspecten als maatschappelijke inbedding, de bredere contacten met het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de burger.

Ook Nederland kende een ingrijpende hervorming (2012). Politie werd geherstructureerd tot één korps, met één stuurman en slechts tien eenheden. Onderzoek voor de commissie Kuijken toonde aan dat de positie van de wijkagent werd uitgehold en men moet blijven waken over belangrijke COP principes als maatschappelijke inbedding, accountability en empowerment.

Tijdens deze studiemiddag wordt zowel de Belgische als de Nederlandse politiehervorming onder de loep genomen vanuit diverse uitgangspunten. We beperken ons tot de publieke politiefunctie, en gaan niet in op het bredere policing. Verschillende thema’s komen hierbij aan bod zoals de COP-werking, de noodzaak aan objectieve evaluatie-instrumenten, professionalisering/ professionaliteit van de politie en een visie voor de politie van de toekomst.

Op het einde van de studiemiddag wordt u het Cahier Politiestudies nr. 48 ‘Evaluatie van de politie’ (Uitg. Gompel&Svacina) aangeboden, inbegrepen in de deelnameprijs.

Flyer in pdf.

 

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de redactie van de Cahiers Politiestudies:
Paul Ponsaers, Elke Devroe, Arjen Schmidt en Lodewijk Gunther Moor.

 

Doelgroep

Leden van de lokale politie en van de federale politie, beleidsmakers (Burgemeesters, Gouverneurs, parlementsleden, beleidsmakers Justitie: leden van het college van Procureurs-generaal, Procureurs des Konings, e.a. leden parket), academici, studenten, private instellingen,...

 

Locatie

Digipolis 1 - Auditorium

Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen

Bereikbaarheid met openbaar vervoer vanuit het Centraal Station: Halte Teniers (hoek Frankrijklei – Teniersplaats)

· Tram 10 (richting Hoboken Schoonselhof) > halte Generaal Armstrong of Kielpark

· Bus 1 (richting Hoboken Polderstad) > halte Stedelijke Sporthal Kiel

· Bus 13 (richting Hemiksem) > halte Stedelijke Sporthal Kiel

Bereikbaarheid vanuit het Station Antwerpen-Berchem:

· Tram 4 (richting Hoboken) > halte Generaal Armstrong of Kielpark

· Trein tot Station Antwerpen Zuid, vervolgens tram 24 of 4

Ruime parkeergelegenheid in de omgeving. 

 

Voorlopig programma 

Dagvoorzitter: Paul Ponsaers, Hoogleraar Emeritus UGent en algemeen redacteur Cahiers Politiestudies

13.00u: Ontvangst met koffie en thee

13.30u: Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter - De stille kracht van de parlementaire democratie
Paul Ponsaers, Hoogleraar Emeritus UGent en algemeen redacteur Cahiers Politiestudies

13.50u: Evaluatie van de maatschappelijke inbedding van de politie in België en Nederland
Arie Van Sluis, Senior onderzoeker Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus Universiteit Rotterdam; Elke Devroe, Stafmedewerker strategisch beleid, decanaat Mens en Welzijn Hogent en hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

14.20u: Waar staan we na de Evaluatie van 10 jaar Politiehervorming?
Willy Bruggeman, voorzitter Federale politieraad; Hoogleraar Benelux Universitair Centrum, expert Parlementaire Onderzoekscommissie ‘Terroristische Aanslagen’

14.40u:  De evaluatie van de evaluatieprocedure van de Belgische geïntegreerde politie
Tine Van Thielen, onderzoekster UGent, PhD researcher over performance management en de effecten hiervan in teams

15.00u: Pauze met koffie en thee

15.30u: De effectiviteit van predictive policing op het terrein - Wat kunnen evaluatiestudies ons leren?
Wim Hardyns is docent; Anneleen Rummens is wetenschappelijk medewerker. Beiden zijn verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent en lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)

15.50u: Evaluatie en regulatie van de praktijk van identiteitscontroles
Inès Saudelli, Doctoraal onderzoekster, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit Brussel

16.10u: Vragen en reacties vanuit het publiek
Moderatoren: Elke Devroe en Willy Bruggeman

16.40u: Informele borrel

 

Praktische inlichtingen

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de koffiepauzes, de publicatie, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: 30 € per persoon, groepen studenten 25 € per persoon.

Publicatie:
Het Cahier Politiestudies nr. 48 ‘Evaluatie van de politie’ (Elke Devroe, Willy Bruggeman, Nicoline Kop, Lex Cachet) (Eds.) (2018)  is inbegrepen in de deelnameprijs. De deelnemers zullen deze publicatie op het einde van de studienamiddag ontvangen.

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politie: De studiemiddag zal worden goedgekeurd als baremische vorming voor politiemedewerkers.
Magistratuur: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste zal nemen op zijn begroting, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding ( ref.TEC-E18329). Om misbruiken tegen te gaan wenst het IGO dat de deelnemende magistraten tweemaal zouden tekenen op de aanwezigheidslijst, zowel bij het begin als op het einde van de studiedag, en dat het boek pas op het einde zou worden uitgereikt aan de deelnemers. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijving : via de link onderaan deze pagina.

 

Info - Contact

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEBB

 

Online inschrijving

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Studienamiddag Evaluatie van de politie dd. 12 10 2018 > details en online inschrijven
 • Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de documentatiemap, de netwerkdrink en de publicatie inbegrepen. De deelnemers ontvangen Cahier Politiestudies nr. 48 (Evaluatie van de politie) op het einde van de studienamiddag.
  € 95,00
 • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten: Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen (geen publicatie).
  € 30,00
 • Voor magistraten en personeel van griffies en parketten neemt het IGO de inschrijvingskosten ten laste op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn.
  € 95,00
 • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de documentatiemap, de netwerkdrink en de publicatie inbegrepen. De deelnemers ontvangen Cahier Politiestudies nr. 48 (Evaluatie van de politie) op het einde van de studienamiddag.
  € 0

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk