CPS-studienamiddag: Evaluatie van de politie

12 oktober 2018 -  Digipolis 1 te Antwerpen

 

In België werd de politie in 1998 hervormd (Wet op de Geïntegreerde Politie). Ruim tien jaar later verscheen het Panopticon libri rapport ‘Tien jaar politiehervorming’ (2010) (Bruggeman, Devroe & Easton) met een kritische academische reflectie over de verschillende onderdelen van de hervorming. Kon ze geslaagd genoemd worden of bleven bepaalde aspecten onderbelicht? Deze publicatie toonde aan dat werk gemaakt werd van de institutioneel-organisatorische aspecten, maar wel nog werk op de plank lag voor aspecten als maatschappelijke inbedding, de bredere contacten met het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de burger.

Ook Nederland kende een ingrijpende hervorming (2012). Politie werd geherstructureerd tot één korps, met één stuurman en slechts tien eenheden. Onderzoek voor de commissie Kuijken toonde aan dat de positie van de wijkagent werd uitgehold en men moet blijven waken over belangrijke COP principes als maatschappelijke inbedding, accountability en empowerment.

Tijdens deze studiemiddag wordt zowel de Belgische als de Nederlandse politiehervorming onder de loep genomen vanuit diverse uitgangspunten. We beperken ons tot de publieke politiefunctie, en gaan niet in op het bredere policing. Verschillende thema’s komen hierbij aan bod zoals de COP-werking, de noodzaak aan objectieve evaluatie-instrumenten, professionalisering/ professionaliteit van de politie en een visie voor de politie van de toekomst.

Op het einde van de studiemiddag wordt u het Cahier Politiestudies nr. 48 ‘Evaluatie van de politie’ (Uitg. Gompel&Svacina) aangeboden, inbegrepen in de deelnameprijs.

Flyer in pdf.

 

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de redactie van de Cahiers Politiestudies:
Paul Ponsaers, Elke Devroe, Arjen Schmidt en Lodewijk Gunther Moor.

 

Doelgroep

Leden van de lokale politie en van de federale politie, beleidsmakers (Burgemeesters, Gouverneurs, parlementsleden, beleidsmakers Justitie: leden van het college van Procureurs-generaal, Procureurs des Konings, e.a. leden parket), academici, studenten, private instellingen,...

 

Programma 

De beschikbare powerpoint presentaties van de sprekers kan u hieronder in het programma downloaden.

Dagvoorzitter: Paul Ponsaers, Hoogleraar Emeritus UGent en algemeen redacteur Cahiers Politiestudies

13.00u: Ontvangst met koffie en thee

13.30u: Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter - De stille kracht van de parlementaire democratie
Paul Ponsaers, Hoogleraar Emeritus UGent en algemeen redacteur Cahiers Politiestudies
Dowload presentatie

13.50u: Evaluatie van de maatschappelijke inbedding van de politie in België en Nederland
Arie Van Sluis, Senior onderzoeker Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus Universiteit Rotterdam; Elke Devroe, Stafmedewerker strategisch beleid, decanaat Mens en Welzijn Hogent en hoofdredacteur Cahiers Politiestudies
Dowload presentatie

14.20u: Waar staan we na de Evaluatie van 10 jaar Politiehervorming?
Willy Bruggeman, voorzitter Federale politieraad; Hoogleraar Benelux Universitair Centrum, expert Parlementaire Onderzoekscommissie ‘Terroristische Aanslagen’
Download presentatie

14.40u:  De evaluatie van de evaluatieprocedure van de Belgische geïntegreerde politie
Tine Van Thielen, onderzoekster UGent, PhD researcher over performance management en de effecten hiervan in teams
​Dowload presentatie

15.00u: Pauze met koffie en thee

15.30u: De effectiviteit van predictive policing op het terrein - Wat kunnen evaluatiestudies ons leren?
Wim Hardyns is docent; Anneleen Rummens is wetenschappelijk medewerker. Beiden zijn verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent en lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
​Dowload presentatie

15.50u: Evaluatie en regulatie van de praktijk van identiteitscontroles
Inès Saudelli, Doctoraal onderzoekster, Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), Vrije Universiteit Brussel
​Dowload presentatie

16.10u: Vragen en reacties vanuit het publiek
Moderator: Willy Bruggeman

16.40u: Informele borrel

 

Info - Contact

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEBB

 

Foto's

De foto's zullen spoedig worden geplaatst.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk