Studiemiddag Cahiers op de campus: “Evaluatie van de politie”

 

20 september 2018, Avans Hogeschool, Den Bosch

 

Cahiers op de Campus is een initiatief rondom de Cahiers Politiestudies (CPS) waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Naar aanleiding van het verschijnen van het themanummer over de evaluatie van de politie van het Cahier Politiestudies (nummer 48) organiseert CPS  samen met  de Stichting Maatschappij en Veiligheid en Avans Hogeschool op 20 september 2018 aan de Onderwijsboulevard 215 in Den Bosch  (zaal OC006) weer een 'Cahier op de Campus'.

Tijdens deze studiemiddag staat de recente evaluatie van de Politiewet 2012 in Nederland centraal. Verschillende thema’s komen hierbij aan bod zoals een vergelijking met de evaluatie van de Politiewet 1993, professionalisering/ professionaliteit van de politie, de rol van politiechefs en een visie voor de politie van de toekomst.

 

Programma
 

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Janine Janssen, Lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan Avans hogeschool in Den Bosch en hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale politie in Den Haag

13.40 uur:  The winners have lost? - Een vergelijking van de evaluatie Politiewet 1993 en de Politiewet 2012
Arthur Ringeling, emeritus hoogleraar Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

14.05 uur: Evaluatie Nationale Politie als Leerproces
Lex Cachet, Associate Professor, Department of Public Administration en Arie Van Sluis, Senior onderzoeker, beiden Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus University Rotterdam 

14.30 uur: Politisering van de politie en de rol van politiechefs
Piet van Reenen, voormalig politieman, onderzoeker, directeur van de Politieacademie en hoogleraar Politie en Mensenrechten. Vandaag runt hij Van Reenen-Russel Consultancy

14.45 uur: Pauze met koffie en thee

15.20 uur: When the party’s over - Een terugblik op vijf jaar (evaluatie)onderzoek naar de Nationale Politie
Jan Terpstra, Hoogleraar Criminologie; Dorian Schaap, Post doc onderzoeker. Beiden Radboud Universiteit te Nijmegen (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, vaksectie Strafrecht & Criminologie

15.45 uur: Zicht op technologische ontwikkelingen binnen de politie
Sander Ernst, Senior onderzoeker, Politieacademie ; Nicolien Kop, Lector Politieacademie  

16.10 uur: Afsluiting
Paul Ponsaers, Algemeen Editor Cahiers Politiestudies, Hoogleraar Emeritus UGent

16.15 uur: Informele borrel

 

Praktische info

Wanneer:  donderdag 20 september 2018

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: Avans Hogeschool

Lokaal OC006
Onderwijsboulevard 215, ‘s Hertogenbosch 

Routebeschrijving: zie bijlage

Met dank aan de Avans hogeschool voor de gastvrijheid.

Prijs: € 65,- koffiepauze, borrel en een exemplaar van Cahier Politiestudies nr. 48 'Evaluatie van de politie' (uitgeverij VanGompel&Svacina)

Inschrijven: Online, zie onderaan deze pagina. Deadline 16 september 2018.

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die per email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen'). 

Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk