HCB Colleges ‘Veiligheid, recht en bestuur’ starten op 10 oktober 2018

De fysieke en sociale veiligheidsrisico's in uw gemeente zijn talrijk en divers. Uw middelen zijn beperkt, het politiebestel en de sociale orde zijn veranderd, dus is het zaak goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners.

Op 10 oktober 2018 start de nieuwe editie van de HCB Collegereeks: ‘Veiligheid, recht en bestuur’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau. De collegereeks is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers van lokale overheden, met name burgemeesters, wethouders en hun adviseurs (beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid, waaronder sociale veiligheid). Maar ook voor hoofden van politie, stadsmarshalls en voor beleidsmedewerkers en managers van gemeentelijke vervoerbedrijven valt er veel te leren. Kortom, voor iedereen die werkzaam is in het veiligheidsdomein en dan met name voor hen die zich richten op de beleidsmatige kant. Deelnemers komen uit Nederland en België.

De colleges worden verzorgd door gastsprekers die ruime expertise en kennis hebben binnen zijn of haar vakgebied. De gastsprekers zijn:

 • Prof. dr. Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur en hoogleraar ‘Veiligheid & Veerkracht’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
 • Dr. Elke Devroe, doctor in de criminologie en stafmedewerker strategisch beleid –expert aan het decanaat faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent (B)
 • Dr. mr. Marc Schuilenburg, doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam
 • Dr. Ronald van Steden, hoofddocent Bestuurswetenschappen en Politicologie aan de faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
 • Prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar ‘Besturen van Veiligheid’ aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
 • Henk Robben, burgemeester van de Gemeente Wierden
 • Steven De Smet, Hoofdcommissaris bij de Gentse Politie (B) 

De colleges vinden plaats op 10 en 31 oktober en 7, 14 en 21 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag. Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en is 12 minuten lopen vanaf Station Den Haag Centraal.

Deelnemers vanuit de politie in België of Nederland krijgen een flinke korting.

Voor meer informatie over het programma en de inschrijfmogelijkheid zie de site van het Haags Congres Bureau.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname) VOLZET !
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Oktober 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • December 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • December 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk