Studiemiddag - coproductie:

De Verhoorcoach in beeld – Transparantie in het mandaat van de verhoorcoach

 

Donderdag 22 november 2018 (13u-17u), De Kruitfabriek Vilvoorde
i.s.m. PZ ViMa
 

DEZE STUDIEMIDDAG WERD GEANNULEERD. DE INGESCHREVEN DEELNEMERS ZULLEN GECONTACTEERD WORDEN VOOR EEN ALTERNATIEVE INFOSESSIE OVER DE VERHOORCOACH.

Naar aanleiding van de start van de opleiding verhoorcoach vond in 2012 de eerste studiedag rond dit thema plaats; ‘Verhoorcoaches in de Belgische recherchepraktijk’. Twee jaar later, in 2014, werd met de organisatie van studiedag ‘De verhoorcoach aan het werk: evaluatie van de implementatie’ ingezoomd op de meerwaarde en het effect van een verhoorcoach.

Inmiddels ruim zes jaar na de ontwikkeling en start van de eerste opleidingssessie, is de opleiding (het resultaat van de inzet en samenwerking tussen de verschillende Nederlandstalige provinciale politiescholen) aan haar zesde editie toe. Een reden om het fenomeen verhoorcoach nog eens onder de loep te nemen. Met deze derde studienamiddag op donderdag 22 november te Vilvoorde zal het CPS in samenwerking met de PZ ViMa in de Kruitfabriek daarom opnieuw een studiemiddag rond dit thema organiseren.

Dit keer trachten we met de sprekers en de certificeerde verhoorcoaches in te zoomen op het werk en de taken van een verhoorcoach. Doestelling is een antwoord te geven op de vraag: ‘Wat doet een verhoorcoach eigenlijk?’.

De intentie is om beleid, leidinggevenden, (toekomstige) verhoorcoaches, opleidingsinstanties, overheidsinstanties, geïnteresseerden,… te informeren over de inhoud van het mandaat van deze coaches. Hiermee trachten we transparantie te genereren en geïnteresseerden mee te nemen in de werkzaamheden van een verhoorcoach.

Sprekers uit verschillende domeinen (politie, justitie, opleiding en academische wereld) worden uitgenodigd om hun visie over de interpretatie en invulling van een verhoorcoach te delen. Daarnaast zal er ook met een panel dat uitsluitend zal bestaan uit opgeleide en gecertificeerde verhoorcoaches aan de slag worden gegaan. Casuïstiek zal worden voorgelegd met als doelstelling de meerwaarde, werkwijze, coaching expertise, know how, coachinterventies, coaching resultaten en -effecten, zichtbaar te maken aan het publiek.

Vragen die tijdens de studiemiddag op een praktijkgerichte manier behandeld zullen worden zijn: Wat doet zo een coach concreet? Wat kan dit betekenen voor een korps? Wat kan dit betekenen voor de kwaliteit van het verhoor? Wat betekent dit voor de werknemers in een korps?

Wij hopen u op 22 november in de Kruitfabriek te mogen verwelkomen.

Download hier de flyer in pdf.

 

Programma:

Dagvoorzitter: Dr. Lotte Smets, psycholoog en docent opleiding verhoorcoach

12u45: Ontvangst

13u00: Verwelkoming door Hoofdcommissaris Erik Bassleer, Korpschef Politiezone ViMa

13u15: Het verhoor vanuit academisch perspectief
Prof. dr. Antoinette Verhage, UGent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Onderzoeksgroep IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy)

13u45: Coachingtrajecten in de Nederlandse politiepraktijk 
Ronald Waanders, Professioneel Verhoorder TGO, Politie | Oost Nederland | Dienst Regionale Recherche | Team Grootschalige Onderzoeken
Jos Hoekendijk, Docent verhoor politieacademie Nederland

14u15: Koffiepauze

14.45: Het belang van kwalitatieve verhoren voor de 'eindgebruiker' 
Daniël Vandenbossche, Afdelingsvoorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Gent

15.15: Panelgesprek met gecertificeerde verhoorcoaches (cases met beeldmateriaal)
Moderator: Lotte Smets

16.15: Netwerkdrink

 

Locatie

De Kruitfabriek
Steenkaai 44D, Vilvoorde

Download hier het plannetje.

Er zijn momenteel wegeniswerken in de nabijheid van de Kruitfabriek; De Steenkaai wordt grondig vernieuwd. Gelieve de GPS niet te gebruiken maar via de Schaarbeeklei naar de Broekstraat te rijden en te parkeren op de Kruitparking. 

De Steenkaai loopt nu dood ter hoogte van de Kruitfabriek. Parkeren is dus niet meer mogelijk ter hoogte van de Kruitfabriek, maar enkel mogelijk op de Kruitparking, op 3 minuten wandelen van de Kruitfabriek. 

U kan de Kruitparking bereiken door gewoon de Schaarbeeklei te volgen en aan de lichten van de Broekstraat rechts af te slaan. De parking staat duidelijk aangeduid van op het kruispunt Schaarbeeklei - Broekstraat. 

 

Werkgroep

Deze studiemiddag werd voorbereid door Lotte Smets en Marc Bockstaele in samenwerking met de Politiezone ViMa.

 

Praktische inlichtingen

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 65 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: 25 € per persoon.

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politie: De studiemiddag zal worden goedgekeurd als baremische vorming voor politiemedewerkers.
Magistraten: Het IGO neemt de inschrijfkosten ten laste voor leden van de rechterlijke orde: ref. SOC-E18502. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

Inschrijving : via de link onderaan deze pagina.

 

Info - Contact

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEBB

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk