Seminar en Openbare Les

  “Opleiding & Onderwijs van de Politie” 

  

   naar aanleiding van het verschijnen van het Cahier Politiestudies over dit thema

 

 

Politiebureau de Yp, Den Haag , 14 februari 2019,  13.00 – 17.00 uur

 

Politieonderwijs, zowel in Nederland als in België, draagt nog sterk kenmerken van een bedrijfsopleiding, waar de nood tot scholing en nascholing bepaald wordt vanuit bedrijfsprocessen. Ook is er de overtuiging dat het opleiden van politiemensen vooral moet gebeuren vanuit ‘ervaring’ en dat de werkpraktijk zelf de beste garantie biedt voor het leren van het politievak. Dat kan op gespannen voet komen te staan met kenmerkende ontwikkelingen in onze huidige complexe maatschappij (globalisering, digitalisering, netwerkvorming) en de toenemende instroom van hoger opgeleiden in de politieorganisatie.

Gedurende dit seminar, naar aanleiding van het verschijnen van het Cahiers Politiestudies, gewijd aan “Opleiding & Onderwijs van de Politie”, willen we vooral inzicht verwerven in ‘de staat van het politieonderwijs’ in Nederland en België, welke ontwikkelingen zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan, en waarom het zo moeilijk blijkt om tijdig mee te bewegen met de uitdagingen van het moment. Wat zijn richtingen ‘waartoe’ het politieonderwijs zou kunnen of zou moeten evolueren?

Flyer in pdf.

 

Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Opening door de dagvoorzitter
Prof. mr. dr. Job Cohen. Voorzitter Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad. Hoogleraar gemeenterecht en gemeentekunde Universiteit Leiden

13.40 uur:  Welkom vanuit de politiepraktijk
Hoofdcommissaris Paul van Musscher, Politiechef Eenheid Den Haag, portefeuillehouder vreemdelingen en migratiecriminaliteit

14.00 uur: Visie op het politieonderwijs in Nederland
Drs. Kathelijne van Kammen, plaatsvervangend directeur van de Politieacademie, verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs

14.20 uur: Visie op het politieonderwijs in België
Prof. dr. Sofie De Kimpe, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel (VUB), onderzoeksgroep CRiS (Crime and Society)

14.40 uur: Pauze met koffie en thee

15.10 uur:  Introductie op de Openbare Les
Prof. dr. Frans Leijnse, emeritus hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt aan de Open Universiteit in Heerlen

15.25 uur:  Openbare Les “Kennistransfer, schaal en infrastructuur”
Drs. Henk Huisjes, bijzonder lector Kennistransfer bij de Politieacademie zijdens de Politieonderwijsraad. Tevens gastonderzoeker bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), Universiteit van Amsterdam

15.55 uur:  Paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter
Highlights uit het seminar, de Openbare Les en het Cahier

Naast de sprekers, de auteurs in het Cahier en de mensen uit de zaal participeren hieraan:

Prof. dr. Edith Hooge, Voorzitter van de Politieonderwijsraad. Hoogleraar Boards and Governance in Education TIAS, Universiteit Tilburg
Prof. dr. Paul Ponsaers, emeritus hoogleraar criminologie, UGent. Algemeen editor Cahiers Politiestudies

16.25 uur:  Informeel napraten met hapje en drankje

Praktische inlichtingen

Wanneer: 14 februari 2019 van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie:  Politiebureau De Yp, Katschiplaan 10, Den Haag, Ypenburg. Met dank aan de politie-eenheid Den Haag voor de gastvrijheid. Plannetje.

Prijs: Deelname is gratis, inschrijven vooraf is verplicht.

Publicatie: Bij afsluiting van het seminar, aansluitend de Openbare Les, wordt u een exemplaar van het Cahier Politiestudies nr. 49 'Opleiding & Onderwijs van de Politie' (uitgeverij VanGompel&Svacina) aangeboden en ontvangt u een boekje waarin de oratie van Henk Huisjes is opgenomen.

Inschrijven: Via onderstaande link. Deadline 12 februari 2019.

 

Online inschrijven

U kan niet meer inschrijven. Dit seminarie is volzet.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 19 maart 2019: Studiemiddag Cahiers Politiestudies n.a.v. het Jubileumnummer 50: De essentie van politiewerk, CC Ter Vesten Beveren
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest 30 jaar CPS 
 • Najaar 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drug- en alcohol beleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag 'Future of Policing'
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over organisatiecultuur
 • Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk