CPS-studiedag: 

Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur

 

28 februari 2019 - Polis Center (RAC), Brussel

 

Tijdens deze studiedag wensen we de structuur van ons Belgisch federaal politiebestel, met een federale component en zonale korpsen te vergelijken met het politiebestel in andere federale staten. In de aanloop naar de federale verkiezingen van 2019 organiseert het CPS deze studiedag, in goed overleg tussen de federale en lokale politie.

We willen nagaan of ons huidig politiebestel (nog) congruent is met het huidige staatsbestel en nog even actueel is als in 1998 via de Octopuswet afgekondigd.

In de loop van de voormiddag zullen enkele experten uit Zwitserland (Olivier Ribaux – Univ. Lausanne), Schotland (Nick Fyffe – Dundee Univ.) en Duitsland (Bundeskriminalamt) hun kijk geven op onderstaande vragen:

 • In welke mate heeft de veiligheidssituaties van de laatste jaren een invloed gehad op de werking en eventueel op de structuur van de politie? Is er door de terroristische aanslagen en migratiecrisis een meer repressief optreden van de politiediensten? Werd de structuur of de aansturing van de politie aangepast, bijvoorbeeld met een meer centrale aansturing of juist het omgekeerde.  Werden de anti-terrorisme eenheden, zowel voor het verzamelen van inlichtingen, voor recherche en voor interventie versterkt of is daar een intentie toe?
   
 • Hoe kunnen in een federale staat de veiligheidsbehoeften van de federale overheid worden verzoend met die van de lokale overheid? M.a.w. welke mechanismen bestaan er om de lokale/regionale politiediensten te laten meewerken aan federale prioriteiten en de federale veiligheidsdiensten aan de lokale prioriteiten? is een concept van autonomie van lokale of regionale veiligheidsdiensten mogelijk in een federale staat?
   
 • Welke mechanismen bestaan er om een duidelijke, niet overlappende taakverdeling te verkrijgen tussen lokale en federale politie? Hoe kan de samenwerking het best worden georganiseerd?
   
 • Welke instrumenten zijn er nodig om binnen een federale staat de informatiedoorstroming tussen de verschillende veiligheidsdiensten en zelfs binnen de veiligheidsdiensten optimaal te organiseren?
   
 • Welke elementen hebben een invloed op de grootte van een autonoom politiekorps? Welke politietaken gebeuren beter onder de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten en welke beter onder die van de federale overheid?

Na de lunch, in de namiddag, wensen we te reflecteren op de voormiddag. 

Cathy Berx zal een samenvatting geven van de huidige Belgische situatie.

Daarna zal Prof. Paul de Hert (VUB) een aantal scenario’s voor de toekomst schetsen (mogelijkheden, haalbaarheid, weerstanden). Het gaat hier niet om een technisch-politiële insteek, maar een reflecteren vanuit ons staatsbestel naar het politiebestel. Wat zijn potentiële uitkomsten en beleidsmatige oplossingen?

Op het einde van de studiedag krijgt het publiek de gelegenheid vragen te stellen aan de sprekers.

Flyer in pdf.

 

Werkgroep:

Paul Ponsaers, Dirk Allaerts, Stanny De Vlieger, Dirk Van Daele en Nathalie Roegiers

 

Programma

U kan de presentaties van de sprekers hieronder downloaden. 

Dagvoorzitter: Prof. Dirk Van Daele, KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en voorzitter CPS

09.00u: Ontvangst met koffie en thee

09.30u: Verwelkoming 
Prof. Dirk Van Daele, KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en voorzitter CPS

09.35u: ‘Setting the scene’ – Het Belgische politiebestel: pijnpunten en aanzet tot reflectie         Download presentatie
Prof. Dirk Van Daele, KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en voorzitter CPS

09.55u: Politiebestellen in Europa     Download presentatie
Prof. Dr. Emeritus, Universiteit Gent 

10.30u: De situatie in Zwitserland      Download presentatie    Download tekst
Prof. Olivier Ribaux, Université de Lausanne, Ecole des Sciences Criminelles

11.05u  Pauze met koffie en thee

11.35u De situatie in Duitsland     Download presentatie
Marc Schmitz, Head of Unit ST21, central unit for international politically motivated criminality, Bundeskriminalamt 

12.15u: Walking lunch

13.30u:  De Belgische situatie     Download presentatie
Prof. Cathy Berx, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten en Gouverneur van de provincie Antwerpen

14.20u: Scenario’s voor de toekomst
Prof. Paul de Hert, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht en Criminologie

15.00u:  Vragen van het publiek aan de sprekers

15.30u: Afsluiting door de dagvoorzitter

15.40u: Netwerkdrink

 

Locatie

Poliscenter (RAC), Koningsstraat 202A, 1000 Brussel. Ingang via de esplanade aan de achterzijde van het gebouw. 

Zeer goede bereikbaarheid met openbaar vervoer: Brussel-Centraal en -Noord, metro, trams en bussen op wandelafstand.

Parkeren: dichtstbijzijnde openbare parkings: Interparking Botanique Saint-Jean en Q-Park Pacheco.

 

Doelgroepen

Politie (korpschef, personeelsdiensten, leidinggevenden), lokale besturen (VVSG), brandweer, academici (criminologen, bestuurskundigen, sociologen, politicologen,…), studenten, private veiligheid, overheden, magistraten, …

 

 


 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk