Studiedag: 

Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverleners: vanzelf sprekend?

in samenwerking met de Justitiehuizen (Departement WVG van de Vlaamse Gemeenschap) en de VVSG

22 maart 2019 - PAC Het Zuid, Gent  (Let op! Gewijzigde locatie!)

 

Flyer in pdf.

Zowel politie, justitie en welzijnswerk worden geconfronteerd met gemeenschappelijke problemen. De eerste tekenen van radicalisering -maar ook verdachte handelingen en vroegtijdige detectie van criminaliteitsproblemen- vragen steevast een geïntegreerde aanpak, waarbij politie, justitie, hulpverlening en welzijnswerk de koppen bij elkaar steken om problemen preventief aan te pakken. De oprichting van de Lokale Integrale Veiligheidscel - Radicalisme, Extremisme, Terrorisme (LIVC-R): is een concreet voorbeeld van een lokaal overlegplatform tussen lokaal bestuur, veiligheids- en sociale actoren, onder leiding van de burgemeester. Casussen worden in dit overleg besproken, en de aanwezige actoren, met een heel diverse deontologie en beroepsethiek, worden verondersteld samen te werken en vooral, informatie uit te wisselen. In dit kader wordt vaak verwezen naar het beroepsgeheim en is het allerminst evident om informatie tussen de ‘repressieve’ (politie en Justitie) diensten en de zachte welzijnssector te delen, zeker niet als deze informatie nog geen harde bewijzen kent maar gaat over vroegtijdige detectie en signalering van het vermoeden een bepaald gedrag tot problemen zal leiden.  

Deze studiedag zet de problematiek van het beroepsgeheim in het kader van informatiedeling in de kijker. Wordt informatie afgeschermd omwille van het beschermen van de vertrouwensrelatie en de privacy? En wat met informatiedeling in functie van preventie, een doelgerichte hulpverlening en bescherming van de samenleving? De studiedag draagt bij aan kennisverruiming over dit thema (recente regelgeving, actuele beleidsinformatie over LIVC’s, ervaringen uit de UK). In de namiddag is er plaats voor informele uitwisseling in werkgroepen en worden samen met praktijkexperten nagedacht over praktische cases van informatiedeling bij intrafamiliaal geweld en jeugdzorg. Een best practice van een uitwisseling in het kader van het LICV vanuit politie geeft op deze studiedag de nodige concrete handvaten voor politie.  

Deze studiedag vergroot inzichten en ervaringen over het gedeeld beroepsgeheim, brengt diverse beroepsgroepen rond de tafel en voorziet in plenaire discussie.
Het CPS hoopt hiermee bij te dragen aan de ondersteuning van uw professioneel handelen.

Op het einde van de studiedag ontvangen de deelnemers een exemplaar van de publicatie van Stephanie Beckers, winnaar van de CPS-prijs 2017-2018: Horen, zien en … zwijgen? Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamitische gewelddadige radicalisering (uitgeverij Gompel & Svacina).

        

 

Werkgroep:

Deze studielijn is een initiatief van het CPS in samenwerking met de VVSG en de Justitiehuizen
Piloot: Elke Devroe
Leden: Marc Bloeyaert, Maarten De Waele, Koen Van Heddeghem, Philip Caestecker, Sara Goossens en Nathalie Roegiers

 

Programma

Dagvoorzitter: Elke Devroe, hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

9u30Welkom, situering van het onderwerp en inleiding
Elke Devroe, dagvoorzitter

9u40: De LIVC als middel tot...?
Maarten De Waele, projectmedewerker Radicalisering VVSG

10u00: Geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamistische gewelddadige radicalisering: rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) 
Stephanie Beckers, wetenschappelijk medewerker, LINC, KULeuven

10u20: Beroepsgeheim en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners en politie: een verkenning van het juridisch kader
Anne-Sophie Versweyvelt, wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Sociaal Recht, KULeuven, advocaat

10u40: Koffiepauze

11u00:  Praktische werking van een LIVC vanuit politioneel oogpunt 
Philip Caestecker, korspchef Politiezone Oostende

11u20: Intrafamiliaal geweld: informatiedeling in een multidisciplinair samenwerkingsverband
Davy Simons, Regisseur FJC - Veilig Thuis Antwerpen

11u40: Informatie-uitwisseling bij een gedwongen justitieel mandaat
Tom Goosen, Directeur Justitiehuis Turnhout 

12u00: Lunch

13u00: Parallelle thematische werkgroepen: gedeeld beroepsgeheim in de praktijk (keuze vooraf door te geven bij de inschrijving).
Tijdens deze werkgroepen zal een concrete oefening gemaakt worden interactief met de deelnemers.

 • Werkgroep 1: Politie en hulpverlening: Concrete informatie uitwisseling in de praktijk 
  o.l.v. Philip Caestecker en Maarten De Waele
 • Werkgroep 2: Case intrafamiliaal geweld 
  Beroepsgeheim ter bescherming van cliënt en niet ter bescherming van een beroepsgroep
  o.l.v. Davy Simons en Koen Van Heddeghem, Stafmedewerker Politie en Veiligheid, VVSG
 • Werkgroep 3: Case Bijzondere jeugdzorg
  o.l.v. Elke Devroe met Agnes Verbruggen, Lector sociologie en beroepsethiek aan de HoGent en erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken en Annemie Van Loveren, vzw SAM 

14u30: Terugkoppeling uit de werkgroepen en debat met de zaal
Moderator: Elke Devroe

15.30: Conclusies 
Prof. dr. Tom Balthazar, IRCP, Vakgroep Criminologie, Instituut voor gezondheidsrecht UGent – Adviseur Zorgnet-Icuro

16u00: Einde studiedag en netwerkdrink

 

Locatie

Let op ! Gewijzigde locatie !

Provinciaal Administratief Centrum 'Het Zuid', Gent

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Het PAC ligt in het Gentse stadscentrum en is vlot bereikbaar te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en de wagen. Het gebouw is bereikbaar via de hoofdingang op de hoek van het Woodrow Wilsonplein en de Vlaanderenstraat. Er is een helling aanwezig voor rolstoelen. Op het plein zelf zijn openbare fietsstallingen beschikbaar.

Openbaar vervoer:

Het Woodrow Wilsonplein is een knooppunt van tram- en buslijnen.

Vanuit het Sint-Pietersstation: tramlijnen 4, 21 en 22 of buslijnen 70, 71, 72, 73, 76, 77 en 78, 55 en 58 met een reistijd van 15 minuten.

Vanuit station Gent Dampoort: buslijnen 71, 74 en 76 (om de 10 min.) met een reistijd van 10 minuten.

Te voet vanaf Gent-Dampoort doe je er 20 minuten over.

Auto:

Parking Gent Zuid bevindt zich ondergronds op het Woodrow Wilsonplein. Deze parking is betalend.

 

Doelgroepen

Medewerkers uit de hulpverleningssector (sociaal werkers, justitieaassistenten, straathoekwerkers, jongerenwelzijn, CAW’s, medische hulpverlening, CLB’s, bemiddelaars, preventiewerkers,…), leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten (sociaal werk, criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

Praktische informatie

Prijs: 
De normale deelnameprijs bedraagt 95 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.

Publicatie:
De deelnemers ontvangen een exemplaar van de publicatie van Stephanie Beckers, winnaar van de CPS-prijs 2017-2018: Horen, zien en … zwijgen? Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamitische gewelddadige radicalisering (uitgeverij Gompel & Svacina).

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek). Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

Betaling: 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politiemedewerkers:
Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
Leden rechterlijke orde: Het inschrijvingsgreld voor leden van de rechterlijke orde wordt ten laste genomen door IGO (ref. TEC-E19107) mits ondertekening van de aanwezigheidslijst. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

Info

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429
Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEBB

 

Online inschrijving

Vergeet aub niet de werkgroep te kiezen waaraan u wenst deel te nemen in de namiddag!

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverleners: vanzelf sprekend? dd. 22/03/2019 > details en online inschrijven
 • Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 95,00
 • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten: Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen (geen publicatie)
  € 30,00
 • Onder voorbehoud van goedkeuring door het IGO: Voor magistraten en personeel van griffies en parketten neemt het IGO de inschrijvingskosten ten laste op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. In de deelnameprijs zijn de kosten van de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 95,00
 • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 0

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname) VOLZET !
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Oktober 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • December 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • December 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk