Studiedag: 

Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverleners: vanzelf sprekend?

in samenwerking met de Justitiehuizen (Departement WVG van de Vlaamse Gemeenschap) en de VVSG

22 maart 2019 - PAC Het Zuid, Gent 

 

Flyer in pdf.

Zowel politie, justitie en welzijnswerk worden geconfronteerd met gemeenschappelijke problemen. De eerste tekenen van radicalisering -maar ook verdachte handelingen en vroegtijdige detectie van criminaliteitsproblemen- vragen steevast een geïntegreerde aanpak, waarbij politie, justitie, hulpverlening en welzijnswerk de koppen bij elkaar steken om problemen preventief aan te pakken. De oprichting van de Lokale Integrale Veiligheidscel - Radicalisme, Extremisme, Terrorisme (LIVC-R): is een concreet voorbeeld van een lokaal overlegplatform tussen lokaal bestuur, veiligheids- en sociale actoren, onder leiding van de burgemeester. Casussen worden in dit overleg besproken, en de aanwezige actoren, met een heel diverse deontologie en beroepsethiek, worden verondersteld samen te werken en vooral, informatie uit te wisselen. In dit kader wordt vaak verwezen naar het beroepsgeheim en is het allerminst evident om informatie tussen de ‘repressieve’ (politie en Justitie) diensten en de zachte welzijnssector te delen, zeker niet als deze informatie nog geen harde bewijzen kent maar gaat over vroegtijdige detectie en signalering van het vermoeden een bepaald gedrag tot problemen zal leiden.  

Deze studiedag zet de problematiek van het beroepsgeheim in het kader van informatiedeling in de kijker. Wordt informatie afgeschermd omwille van het beschermen van de vertrouwensrelatie en de privacy? En wat met informatiedeling in functie van preventie, een doelgerichte hulpverlening en bescherming van de samenleving? De studiedag draagt bij aan kennisverruiming over dit thema (recente regelgeving, actuele beleidsinformatie over LIVC’s, ervaringen uit de UK). In de namiddag is er plaats voor informele uitwisseling in werkgroepen en worden samen met praktijkexperten nagedacht over praktische cases van informatiedeling bij intrafamiliaal geweld en jeugdzorg. Een best practice van een uitwisseling in het kader van het LICV vanuit politie geeft op deze studiedag de nodige concrete handvaten voor politie.  

Deze studiedag vergroot inzichten en ervaringen over het gedeeld beroepsgeheim, brengt diverse beroepsgroepen rond de tafel en voorziet in plenaire discussie.
Het CPS hoopt hiermee bij te dragen aan de ondersteuning van uw professioneel handelen.

Op het einde van de studiedag ontvangen de deelnemers een exemplaar van de publicatie van Stephanie Beckers, winnaar van de CPS-prijs 2017-2018: Horen, zien en … zwijgen? Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamitische gewelddadige radicalisering (uitgeverij Gompel & Svacina).

        

 

Werkgroep:

Deze studielijn is een initiatief van het CPS in samenwerking met de VVSG en de Justitiehuizen
Piloot: Elke Devroe
Leden: Marc Bloeyaert, Maarten De Waele, Koen Van Heddeghem, Philip Caestecker, Sara Goossens en Nathalie Roegiers

 

Programma

Dagvoorzitter: Elke Devroe, hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

9u30Welkom, situering van het onderwerp en inleiding
Elke Devroe, dagvoorzitter

9u40: De LIVC als middel tot...? Download presentatie
Maarten De Waele, projectmedewerker Radicalisering VVSG

10u00: Geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamistische gewelddadige radicalisering: rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) Download presentatie
Stephanie Beckers, wetenschappelijk medewerker, LINC, KULeuven

10u20: Beroepsgeheim en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners en politie: een verkenning van het juridisch kader Download presentatie
Anne-Sophie Versweyvelt, wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Sociaal Recht, KULeuven, advocaat

10u40: Koffiepauze

11u00:  Praktische werking van een LIVC vanuit politioneel oogpunt 
Philip Caestecker, korspchef Politiezone Oostende

11u20: Intrafamiliaal geweld: informatiedeling in een multidisciplinair samenwerkingsverband Download presentatie
Davy Simons, Regisseur FJC - Veilig Thuis Antwerpen

11u40: Informatie-uitwisseling bij een gedwongen justitieel mandaat Download presentatie
Tom Goosen, Directeur Justitiehuis Turnhout 

12u00: Lunch

13u00: Parallelle thematische werkgroepen: gedeeld beroepsgeheim in de praktijk (keuze vooraf door te geven bij de inschrijving).
Tijdens deze werkgroepen zal een concrete oefening gemaakt worden interactief met de deelnemers.

 • Werkgroep 1: Politie en hulpverlening: Concrete informatie uitwisseling in de praktijk  Download presentatie
  o.l.v. Philip Caestecker en Maarten De Waele
 • Werkgroep 2: Case intrafamiliaal geweld   Download presentatie
  Beroepsgeheim ter bescherming van cliënt en niet ter bescherming van een beroepsgroep
  o.l.v. Davy Simons en Koen Van Heddeghem, Stafmedewerker Politie en Veiligheid, VVSG
 • Werkgroep 3: Case Bijzondere jeugdzorg
  o.l.v. Elke Devroe met Agnes Verbruggen, Lector sociologie en beroepsethiek aan de HoGent en erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken en Annemie Van Loveren, vzw SAM 

14u30: Debat met de zaal
Moderatoren: Elke Devroe en Maarten De Waele

15.30: Conclusies 
Prof. dr. Tom Balthazar, IRCP, Vakgroep Criminologie, Instituut voor gezondheidsrecht UGent – Adviseur Zorgnet-Icuro

16u00: Einde studiedag en netwerkdrink

 

Locatie

Provinciaal Administratief Centrum 'Het Zuid', Gent

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Het PAC ligt in het Gentse stadscentrum en is vlot bereikbaar te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en de wagen. Het gebouw is bereikbaar via de hoofdingang op de hoek van het Woodrow Wilsonplein en de Vlaanderenstraat. Er is een helling aanwezig voor rolstoelen. Op het plein zelf zijn openbare fietsstallingen beschikbaar.

Openbaar vervoer:

Het Woodrow Wilsonplein is een knooppunt van tram- en buslijnen.

Vanuit het Sint-Pietersstation: tramlijnen 4, 21 en 22 of buslijnen 70, 71, 72, 73, 76, 77 en 78, 55 en 58 met een reistijd van 15 minuten.

Vanuit station Gent Dampoort: buslijnen 71, 74 en 76 (om de 10 min.) met een reistijd van 10 minuten.

Te voet vanaf Gent-Dampoort doe je er 20 minuten over.

Auto:

Parking Gent Zuid bevindt zich ondergronds op het Woodrow Wilsonplein. Deze parking is betalend.

 

Doelgroepen

Medewerkers uit de hulpverleningssector (sociaal werkers, justitieaassistenten, straathoekwerkers, jongerenwelzijn, CAW’s, medische hulpverlening, CLB’s, bemiddelaars, preventiewerkers,…), leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten (sociaal werk, criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

Foto's

 

                          ​                                    

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk