Studiemiddag Cahiers Politiestudies:

 

De essentie van politiewerkmet Elke Devroe, Paul Ponsaers, Frank Schuermans, Marleen Easton, Marc Bockstaele, Wim Hardyns, Lodewijk Gunther Moor

Dinsdag 19 Maart 2019, CC Ter Vesten, Beveren

Situering

Het 50ste nummer van de toonaangevende Cahiers Politiestudies rolde van de persen. De redactie viert dit met een speciale studienamiddag rond het jubileumnummer. Het cahier kent een bijzondere formule: korte teksten (opinies) van meer dan 32 prominente auteurs uit diverse hoek (politie, wetenschap, justitie).

 

 

De studienamiddag gaat niet wéér over het kerntakendebat, maar roept diepgaande fundamentele vragen op die de spanningsvelden in politiewerk illustreren.

Politie is community-oriented, maar wat is dé community? De stem van de meerderheid vormt immers niet de waarheid.

De mogelijkheid van de politie om (al dan niet fysieke) dwang uit te oefenen – haar geweldsmonopolie – behoort zonder twijfel tot de essentie van het politiewerk. In België heeft politie nog steeds het monopolie op legaal geweld; andere landen wijken van dit principe of, hoe zit dat met de legitimiteitsvraag?

 

Hoe krijgt het spanningsveld gerechtelijke-bestuurlijke politie, nu de bestuurlijke handhaving oprukt, vorm in de dagdagelijkse werking?

En wat met bovenlokale fenomenen (cyber, ondermijnende criminaliteit, terrorisme) en nieuwe technieken (big data analysis)?

Deze en andere vragen vinden een antwoord op deze studienamiddag, en in de teksten uit het Cahier dat u als na afloop ontvangt.

 

Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Elke Devroe, Doctor in de Criminologie, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.40 uur:  De schaalgrootte van de politie doet er weinig toe
Paul Ponsaers, emeritus hoogleraar Criminologie UGent

In een politiebestel dat gebouwd is op één nationale politie lijkt het vraagstuk van de schaalgrootte bijkomstig. In veel gevallen is een dergelijk bestel precies ingesteld omdat het bijzonder flexibel is en toelaat politiepersoneel in te zetten daar “waar het nodig is”. Door het vraagstuk van een extern probleem naar een intern organisatorisch om te vormen is het immers niet opgelost, enkel verschoven. De essentiële vraag hierbij is welke veiligheidsproblemen in aanmerking zullen genomen worden om de capaciteitsverdeling mogelijk te maken? Of om het klemmender te formuleren: over wiens problemen gaat het dan? En wie bepaalt dat dan?

14.05 uur: Markante evoluties bij politie- en strafvorderingswerk
Frank Schuermans, Lid van het Controleorgaan op de politionele informatie, lid van de Gegevensbeschermingsautoriteit, adv-gen. te Gent en praktijk-assistent UGent (IRCP)

Sedert het aantreden van de Regering Michel heeft er zich een ware tsunami aan nieuwe en ingrijpende regelgeving voorgedaan.  Als we het grijsgedraaide domein van terrorisme even buiten beschouwing laten, leeft bij veel praktijkmensen het gevoel het allemaal niet meer te kunnen behappen.  Een van de meest markante evoluties in de handhaving waarmee het openbaar ministerie wordt geconfronteerd, althans in Vlaanderen, is de sterke roep naar bestuurlijke handhaving.  Het openbaar ministerie staat hier als organisatie positief tegenover, althans onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen. Grote waakzaamheid is echter geboden om niet te verglijden naar ongemeen complexe handhavingssystemen die op gespannen voet zouden komen te staan met de belangrijke grondrechten.

 

14.30 uur: Digitalisering brengt politie dichter bij de essentie van een gemeenschapsgerichte politiezorg
Marleen Easton, Hoofddocent, vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UGent

Dé gemeenschap bestaat niet; politie moet alert blijven voor het ontstaan van ‘nieuwe gemeenschappen’ die geografische buurten overschrijden en doorsnijden of gemeenschappen die in hun modus operandi evolueren in de aard en het gebruik van territoria. Wat is de betekenis is van dit gegeven voor de essentie van het politiewerk in een digitale samenleving?

14.45 uur: Pauze met koffie en thee

15.20 uur: Een politieverhoor is geen koffiekransje
Marc Bockstaele, (Ere-)hoofdcommissaris federale gerechtelijke politie, België

Ook na de ‘Salduzwetten’ blijven verhoren, zowel van slachtoffers, getuigen als verdachten, essentiële onderdelen van strafdossiers. Wetenschappelijk onderzoek over het verhoor van minderjarigen, het getuigenverhoor en leugendetectie zijn uitgeput. Er is op het terrein dringend wetenschappelijk onderzoek nodig in ‘nieuwe’ domeinen zoals het verhoor van personen met mentale stoornissen, psychopaten, interculturele verhoren en verdachten van terrorisme. Anderzijds moeten beslissingen over (on)toelaatbare druk het domein van het strafrechter blijven.
 

15.45 uur: De toekomst van de politie: big data policing en de lessen uit het verleden
Wim Hardyns, Professor, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, UGent

Vandaag zijn allerhande mathematische en artificieel intelligente technieken beschikbaar die het mogelijk maken patronen en trends te zien in grote hoeveelheden data, wat zonder twijfel tot kennisvermeerdering kan leiden. ‘Big data policing’ is al een feit in vele landen, en zit er in België ook aan te komen. Wanneer zal ‘big data policing’ op volle toeren draaien bij politiediensten en hoe zal het er uit zien?

16.10 uur: Afsluiting
Lodewijk Gunther Moor, Secretaris van de Stichting Maatschappij en Veiligheid in Den Haag

16.15 uur: Drink

 

Praktisch

Datum
Dinsdag 19 maart 2019, 13.00 uur – 16.15 uur

Locatie
CC Ter Vesten, Gravenplein 2, B-9120 Beveren (ruime parkeergelegenheid)

Deelname
€ 70,-

Inbegrepen: Politiecahier nr. 50 ‘De essentie van politiewerk’ t.w.v. € 35, aanwezigheidscertificaat, koffie en borrel.

Inschrijven

Inschrijven kan online bij Gompel&Svacina via deze link.

 

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu.

 

Geef daarin duidelijk aan: naam van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van het evenement. U kunt zich steeds door een collega laten vervangen.

 

 

 

Uitgeverij Gompel&Svacina

Reebokweg 1, 2360 Oud-Turnhout

Rietveldenweg 60, 5222 AS 's-Hertogenbosch

info@gompel-svacina.eu

www.gompel-svacina.eu

 

BTW BE 0688.872.323 | RPR Antwerpen afd. Turnhout

 

 

 

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk