Studiemiddag Cahiers op de campus: “Intrafamiliaal geweld”

 

16 mei 2019, Avans Hogeschool, Den Bosch

 

Cahiers op de Campus is een initiatief rondom de Cahiers Politiestudies (CPS) waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken. Naar aanleiding van het verschijnen van het themanummer over de evaluatie van de politie van het Cahier Politiestudies (nummer 51) (Eds. Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D'haese, Anne Groenen) organiseert CPS  samen met  de Stichting Maatschappij en Veiligheid en Avans Hogeschool op 16 mei 2019 aan de Onderwijsboulevard 215 in Den Bosch  (zaal OC006) weer een 'Cahier op de Campus'.

Het meeste geweld dat bij de politie bekend wordt, vindt plaats binnen intieme relaties en in familiaire kring. Desondanks is voor huiselijk geweld, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en al die andere vormen van geweld, waarvoor ook wel de term ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ wordt gebruikt, in politiële kringen maar beperkt aandacht. Dit cahier wil op verschillende vragen in dit verband een antwoord bieden, op de eerste plaats deze omtrent de ernst en de schade ervan op lange termijn. Hoe is in de loop der jaren aandacht voor dit thema ontstaan en wat zijn daarbij de verwachtingen ten aanzien van de politie? Hoe komt het dat dit thema zo weinig sexy wordt gevonden in de politiewereld, terwijl de problemen al zo oud zijn als de weg naar Rome? Een aantal voorbeelden van dit soort van geweld worden uitgelicht, zoals kindermishandeling, geweld tussen (ex-)partners, mishandeling van ouderen, migratie en familiaal geweld. Dit themanummer  en deze studiemiddag moet inzicht bieden in actuele uitdagingen voor de politie. Hoe kan de politie dit soort geweld (vroeg) herkennen? Hoe zit het met de samenwerking in de veiligheidszorg?

Flyer in pdf.

 

Programma
 

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Verwelkoming en inleiding op het thema door de dagvoorzitter
Elke Devroe, Directeur Vlaams Vredesinstituut, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 uur: Herstelbemiddeling bij IFG in Nederland en België
Annemieke Wolthuis, Mediation, Onderzoek & Training in het Recht
Katinka Lünnemann, Senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut
Bart Claes, Lector Transmuraal Herstelgericht Werken, Avans Hogeschool

14.05 uur: Vormen van IFG die worden geassocieerd met migratie
Janine Janssen, hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie en lector veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool

14.25 uur: Opvang van slachtoffers van IFG en relatie met de politie
Johan Gortworst, Senior Beleidsadviseur Federatie Opvang

14.45 uur: Pauze met koffie en thee

15.15 uur: Veilig Thuis, Evolutie van het samenwerkingsverband huiselijk geweld
Davy Simons, Diensthoofd IFG in Antwerpen

15.35 uur: Wat te doen bij kinderontvoering naar het buitenland?
Coskun Cörüz Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO)

15.55 uur:  Discussie onder leiding van Janine Janssen
Behalve de zaal nemen aan deze discussie ook de sprekers en andere auteurs van het Cahier over IFG deel

16.05 uur: Afsluiting 
Paul Ponsaers, Algemeen Editor Cahiers Politiestudies, Hoogleraar Emeritus UGent

16.15 uur: Informele borrel

 

Praktische info

Wanneer:  donderdag 16 mei 2019

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: Avans Hogeschool

Lokaal OC006
Onderwijsboulevard 215, ‘s Hertogenbosch 

Routebeschrijving: zie bijlage

Met dank aan de Avans hogeschool voor de gastvrijheid.

Prijs: € 65,- koffiepauze, borrel en een exemplaar van Cahier Politiestudies nr. 51 'Intrafamiliaal geweld' (uitgeverij VanGompel&Svacina)

Inschrijven: Online, zie onderaan deze pagina. Deadline 12 mei 2019.

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die per email wordt verstuurd naar het emailadres van de aanvrager (tenzij anders gewenst). Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarop u de factuur wenst te ontvangen (dit kan in het vakje 'opmerkingen'). 

Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 

Online inschrijving

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk