CPS-Studievoormiddag: 

“Soepel waar het kan, streng waar het moet”: de weg naar horizontaal toezicht

[1]

woensdag 23 oktober 2019, 8u30-13u, Brussel, Zuidertoren

 

Met de stap naar horizontaal toezicht (cooperative compliance) door de BBI in 2017 werd een systeem dat in andere landen al langer wordt toegepast, ook in België geïntroduceerd. Horizontaal toezicht houdt (in tegenstelling tot traditioneel, verticaal toezicht) in dat de toezichthouder, politie- of inspectiedienst op voorhand afspraken maakt met ondernemingen die gecontroleerd worden, een convenant daarover tekent. De filosofie achter deze vorm van toezicht is vooral te vinden in de toegenomen nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven (en dus in mindere mate vertrekken vanuit wantrouwen, maar eerder uit vertrouwen en samenwerking), maar past ook in een zoektocht naar efficiënt handhaven en de mogelijkheid tot instellen van lichtere handhavingsregimes voor zij die hun verplichtingen correct nakomen. Een recent voorbeeld is de aanpak van sociale dumping, maar ook de bestuurlijke handhaving kunnen we hierin kaderen.

 

De OESO was een van de pleitbezorgers van het systeem. De Commissie-Stevens evalueerde het systeem in Nederland al een aantal jaren geleden (2012) en kwam met een aantal positieve kenmerken, maar waarschuwde ook voor het gevaar van ‘verkleving’ (te goede samenwerking waardoor het objectieve oordeelsvermogen van toezichthouders of medewerkers in het gedrang kan komen). 

In deze studiedag willen we horizontaal toezicht verder toelichten en een aantal recente initiatieven rond horizontaal toezicht onder de loep nemen, rekening houdend met de gevaren en kansen van deze nieuwe manier van toezicht houden.

 

Mogelijke sprekers: inspectiediensten (FAVV, Douane, RSZ inspectie), fiscus, academici (bv Kristof Wauters), advocatuur, beroepsorganisaties (IAB/IBR,..), ervaringen uit Nederland (bv Belastingdienst), auteurs van de evaluatie, …

 

 

[1] Ondertitel van het rapport van de Commissie-Stevens: Stevens, L. G., Pheijffer, M., Van den Broek, J. G., Keijzer, Th. J., & Van der Hel-Van Dijk, E. C. (Eds.) (2012). Tax supervision – Made to measure: flexible when possible, strict where necessary. The Hague: Committee Horizontal Monitoring Tax and Customs Administration.

 

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn 'Bijzondere inspectiediensten en fraudebestrijding' van het CPS.

Meer info volgt spoedig.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk