CPS-Studievoormiddag: 

“Soepel waar het kan, streng waar het moet”: de weg naar horizontaal toezicht

[1]

woensdag 23 oktober 2019, 8u30-13u, Brussel, Zuidertoren

DEZE STUDIEVOORMIDDAG IS GEANNULEERD!

Met de stap naar horizontaal toezicht (cooperative compliance) door de Administratie Grote Ondernemingen van de FOD Financiën in 2017 werd een systeem dat in andere landen al langer wordt toegepast, ook in België geïntroduceerd. Horizontaal toezicht houdt (in tegenstelling tot traditioneel, verticaal toezicht) in dat de toezichthouder, politie- of inspectiedienst op voorhand afspraken maakt met ondernemingen die gecontroleerd worden, een convenant daarover tekent. De filosofie achter deze vorm van toezicht is vooral te vinden in de toegenomen nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven (en dus in mindere mate vertrekken vanuit wantrouwen, maar eerder uit vertrouwen en samenwerking), maar past ook in een zoektocht naar efficiënt handhaven en de mogelijkheid tot instellen van lichtere handhavingsregimes voor zij die hun verplichtingen correct nakomen. Een recent voorbeeld is de aanpak van sociale dumping, maar ook de bestuurlijke handhaving kunnen we hierin kaderen.

De OESO was een van de pleitbezorgers van het systeem. De Commissie-Stevens evalueerde het systeem in Nederland al een aantal jaren geleden (2012) en kwam met een aantal positieve kenmerken, maar waarschuwde ook voor het gevaar van ‘verkleving’ (te goede samenwerking waardoor het objectieve oordeelsvermogen van toezichthouders of medewerkers in het gedrang kan komen). 

In deze studiedag willen we horizontaal toezicht verder toelichten en een aantal recente initiatieven rond horizontaal toezicht onder de loep nemen, rekening houdend met de gevaren en kansen van deze nieuwe manier van toezicht houden.

 


[1] Ondertitel van het rapport van de Commissie-Stevens: Stevens, L. G., Pheijffer, M., Van den Broek, J. G., Keijzer, Th. J., & Van der Hel-Van Dijk, E. C. (Eds.) (2012). Tax supervision – Made to measure: flexible when possible, strict where necessary. The Hague: Committee Horizontal Monitoring Tax and Customs Administration.

 

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn 'Bijzondere inspectiediensten en fraudebestrijding' van het CPS.

 

Programma

Programma in pdf

Dagvoorzitter: Prof. dr. Antoinette Verhage, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Onderzoeksgroep IRCP, piloot van de werkgroep “bijzondere inspectiediensten en fraude” van het CPS

8u00: Ontvangst met koffie en thee

8u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter

8u40: Inleiding: toelichting van het concept horizontaal toezicht of cooperative compliance en (recente) voorbeelden in België
Kristof Wauters, Assistent Economisch recht, doctoraal onderzoeker, Universiteit Hasselt, Faculteit Rechten
Isabo Heirbaut, Assistent, doctoraal onderzoeker, UGent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

9u20: Concrete toepassingen van horizontaal toezicht bij het FAVV
Esther Mulkers, Directeur Controle, FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) 

9u45: Concrete toepassingen van horizontaal toezicht bij de FOD Financiën – Fiscaliteit
Caroline Dupae, Adviseur-generaal, FOD Financiën | Fiscaliteit | Grote Ondernemingen | Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles

10u10: Concrete toepassingen van horizontaal toezicht bij de FOD Financiën – Douane
AEO en System Based Approach

Werner Rens, FOD Financiën | Douane en Accijnzen

10u35:  Koffiepauze

11u00: Ervaringen in Nederland: een visie vanuit de Commissie Horizontaal Toezicht
Prof. Lisette van der Hel, Professor Nyenrode Business Universiteit

11u25: Visie op horizontaal toezicht vanuit de advocatuur
Prof. Michel Maus, Advocaat-Vennoot, Bloom Law Firm, Professor Vrije Universiteit Brussel (gevraagd)

11u50: Visie op horizontaal toezicht vanuit de politie in casu sociale dumping
Frederic Martin, Hoofdinspecteur, Federale politie, Wegpolitie Limburg

12u15: Vragen vanuit het publiek – afsluiting door de dagvoorzitter

12u30: Netwerklunch en drink

 

Locatie

Zuidertoren, 

Europaesplanade 1, 1060 Brussel

Openbaar vervoer: de Zuidertoren bevindt zich naast het station Brussel-Zuid
Auto: betalende parkeergelegenheid in Parking Q-Park onder het station.

 

Doelgroepen

Politie en veiligheidsdiensten (beleid), magistraten, bijzondere inspectiediensten (BBI, Douane, FAGG, FAVV, Financiën,…), private sector (IFA, ACV (internet)interne audit – banken - verzekeringssector), academici, studenten,... 

 

Werkgroep:

Deze studievoormiddag is een initiatief van de studielijn 'Bijzondere inspectiediensten en fraude' van het CPS:
Piloten: Antoinette Verhage (UGent) en Bart De Bie (I-Force),
Leden: Philip Beke (Federale politie) en Nathalie Roegiers

 

Praktische informatie

Prijs: 
De normale deelnameprijs bedraagt 95 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de netwerklunch, de koffiepauzes en de documentatiemap inbegrepen.
Een literatuurlijst met relevante literatuur betreffende het onderwerp zal ter beschikking worden gesteld van de deelnemers.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek). Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

Betaling: 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:

Politiemedewerkers: Deze studiedag is erkend als voortgezette baremische vorming (referentie AA7160).
Magistratuur: Het inschrijvingsgeld voor magistraten en personeel van griffies en parketten wordt ten laste genomen door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (referentie: TEC-E19405). Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

Online inschrijving

DEZE STUDIEVOORMIDDAG IS GEANNULEERD. U KAN DUS NIET INSCHRIJVEN.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk