CPS-studiedag: Brexit: what next?

De internationale samenwerking tussen justitie, politie en douane na de terugtrekking

 

20 februari 2020, Polis Center (RAC) te Brussel

 

Inhoud:

Het nakende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie brengt belangrijke gevolgen met zich mee voor de internationale samenwerking bij de preventie en aanpak van criminaliteit. Te denken valt aan de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, de operationele samenwerking in gezamenlijke operaties, de overbrenging van personen met het oog op de vervolging of de strafuitvoering, …

Hierbij rijst de vraag naar de wijze waarop de samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de andere Europese lidstaten zal verlopen vanaf de terugtrekking, waarbij het antwoord – alvast op korte termijn – zal verschillen naargelang er wel dan niet een terugtrekkingsakkoord wordt afgesloten. Samenhangend hiermee is het vraagstuk rond de samenwerkingsprocedures die lopende zijn op het moment van de terugtrekking.

Aan de hand van deze studiedag willen we in de eerste plaats – vanuit een praktijkgerichte bril – inzicht bieden in het verdere verloop van de samenwerking tussen de Belgische en Britse autoriteiten. Daarnaast kan de studiedag een gelegenheid zijn om de bekendheid van de contactpunten – zowel van de eigen instanties als die van de Britse partners – te vergroten.

Langs Belgische kant wordt door justitie, politie en douane ingegaan op de gevolgen die de terugtrekking heeft voor hun samenwerking met de Britse partners. In de namiddag wordt ook door de Britse vertegenwoordigers een toelichting gegeven.

Flyer in pdf.

 

Programma

Dagvoorzitter: Sven Bollens, doctoraatsonderzoeker KU Leuven, LINC en lid van de raad van bestuur van het CPS

9u00: Ontvangst met koffie en thee

9u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter

9u45: De politiële en justitiële samenwerking in de Brexit-onderhandelingen
Cyrille Fijnaut, Emeritus gewoon hoogleraar Tilburg University en KU Leuven

10u30: Gevolgen voor de Belgische douane 
Luc Van De Velde-Poelman, Hoofd van de dienst Geschillen & Administratieve beroepen, Algemene Administratie van Douane en Accijnzen

11u15: Pauze met koffie en thee

11u30: Gevolgen voor de Belgische politie
Peter De Buysscher, Directeur internationale politiesamenwerking, federale politie 

12u15: Broodjeslunch

13u30: Gevolgen voor de Belgische Justitie 
Luc De Houwer, Federaal magistraat, federaal parket
Amandine Honhon, Juriste, FOD Justitie (FR)

14u30: Extradition to the EU: A UK Perspective (Presentatie in het Engels) 
James Nethercott-Barnard, Legal Team Leader, Crown Prosecution Service, Extradition Unit

15u15: Pauze met koffie en thee

15u30: Panelgesprek (in het Engels): Hoe omgaan met de gevolgen van Brexit in de dagelijkse werkzaamheden?
Frances Kennah, Legal Adviser and Engagement Manager, Crown Prosecution Service, UK
Isabelle De Tandt, Substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep Gent
Adrian Kelly, UK Liaison Officer to Belgium and Luxembourg
Stanny De Vlieger, Hoofdcommissaris en Verbindingsofficier in het VK (vanaf 01/02/2020)
Marc Vervaenen, adjunct-directeur CGI, federale politie
Luc Van De Velde-Poelman, Hoofd van de dienst Geschillen & Administratieve beroepen, Algemene Administratie van Douane en Accijnzen

16u15: Afsluiting door de dagvoorzitter

16u20: Einde studiedag en netwerkdrink

 

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn “internationale  politiële en justitiële samenwerking” van het CPS
Piloot: Sven Bollens
Werkgroep: Peter De Buysscher, Stanny De Vlieger, Luc De Houwer, Michaël Groven, Bart Nulens, Stefaan Ghesquiere, Gilles van ’t Hof, Keith McKinney, Isabelle De Tandt, Dirk Van Daele en Nathalie Roegiers

 

Locatie

Poliscenter (RAC), Auditorium Brice De Ruyver, Koningsstraat 202A, 1000 Brussel. Ingang via de esplanade aan de achterzijde van het gebouw. 

Zeer goede bereikbaarheid met openbaar vervoer: Brussel-Centraal en -Noord, metro, trams en bussen op wandelafstand.

Parkeren: dichtstbijzijnde openbare parkings: Interparking Botanique Saint-Jean en Q-Park Pacheco.

 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, leden van de rechterlijke orde, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, academici en studenten 

 

Praktische informatie

Prijs: 
De normale deelnameprijs bedraagt 110 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek). Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

Betaling: 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
Leden rechterlijke orde: Het inschrijvingsgeld van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde wordt ten laste genomen door het IGO (TEC-E20016)
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

 

Online inschrijving

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Studiedag Brexit: what next? > details en online inschrijven
 • Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 110,00
 • Normale deelnameprijs voor leden van de rechterlijke orde: tenlasteneming door het IGO (ref. TEC-E20016). De factuur wordt rechtstreeks aan het IGO gestuurd op voorwaarde dat men aanwezig is op de studiedag. In de deelnameprijs zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 110,00
 • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten: Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 30,00
 • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 0

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk