CPS-studiedag:

Bestuurlijk handhaven: een haalbare kaart of juridisch doolhof?

Criminele organisaties nestelen zich altijd ergens in een stad of gemeente…

2 december 2019, Provinciehuis Leuven

 

“Criminele organisaties hebben altijd een lokale uitvalsbasis nodig” stelde toenmalig Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in maart 2018 naar aanleiding van de voorstelling van zijn nieuwe beleidsnota waar de bestuurlijke aanpak helemaal bovenaan de prioriteitenlijst pronkte. De bestuurlijke aanpak geeft de lokale overheden de sleutel in handen om te voorkomen dat criminele entiteiten zich via legale structuren innestelen in de gemeente. Ook de kadernota integrale veiligheid 2016-2019 schuift de bestuurlijke aanpak naar voor met de lokale overheid als essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad. Proefprojecten om die bestuurlijke aanpak in de praktijk vorm te geven werden opgestart. Zo zagen de ARIEC’s (de Arrondissementele Informatie- en Expertisecentra) in Limburg, Antwerpen en Namen het levenslicht. Deze informatie-en expertisecentra zijn gericht op coördinatie, ondersteuning en het aanleveren van expertise aan gemeenten en lokale politiezones.

Een aantal spelers binnen het bestuurlijk veld pleiten voor een regelgevend kader dat oplossingen aanreikt voor cruciale knelpunten zoals :een wettelijk kader voor de uitwisseling van relevante informatie tussen de bestuurlijke overheden onderling en tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden en politiediensten; de wettelijke mogelijkheid om de integriteit van aanvragers van bepaalde administratieve rechtshandelingen te laten screenen”.

Om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten werd in 2018 het wetsontwerp bestuurlijke handhaving afgekondigd, waarna het in maart 2019 is goedgekeurd door de ministerraad. Toch blijven er nog veel hangende vragen. Gaat de federale regering verder met het werk van hun voorgangers of pakken ze de huidige pijnpunten nog mee? De nieuwe Vlaamse regering trekt de kaart van de bestuurlijke handhaving waarbij één van hun prioriteiten is om de georganiseerde misdaad tegen te gaan door de overheidsdiensten meer de handen in elkaar te laten slaan en het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving verder te implementeren. 

Binnen deze studiedag willen we dan ook een moment voorzien om kritisch na te denken over wet- en regelgeving en te leren van de ervaringen uit het buitenland alsook van Belgische spelers. Hierbij wordt ingegaan op een preventieve en reactieve aanpak en de noodzaak om  de bestuurlijke aanpak zo effectief en efficiënt mogelijk te maken.

 


Programma
 

Dagvoorzitter: Lodewijk De Witte, gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant

9u00: Welkomstkoffie

9u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter

9u35: Algemene inleiding en regelgevend kader   Download presentatie
Prof. dr. Dirk Van Daele, KULeuven, LINC en voorzitter CPS

10u10: Ervaringen en valkuilen met betrekking tot bestuurlijk handhaven in Nederland
Pieter Tops, lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie Nederland

10u40: Pauze met koffie en thee

11:00  Panelgesprek: Visie van de actoren aan de hand van een concrete case: overlastpanden

Download presentatie

Panelleden:
- Hans Bonte (burgemeester van Vilvoorde)
- Stephan Gilis (korpschef van de PZ Getevallei)
- Bruno Coppin (Procureur des Konings, Parket Limburg)
- Bart Wens (wnd. Arbeidsauditeur Antwerpen) 
- Niel Vandenput (FOD werkgelegenheid)

Moderatoren: Koen Van Heddeghem en Clara Vanquekelberghe

Vragen aan publiek met de mentimeter

12u30: Lunchpauze

13u30: 1e ronde van 3 parallelle workshops: keuze tussen workshop 1, 2 en 3

Workshop 1: Mensenhandel en lucratieve activiteiten (carwashes, massagesalons, nagelstudio’s, loverboys, mensenhandel, criminele motorbendes): preventieve werkwijze   Download presentatie
Sprekers: Annemie De Boye (Coördinator criminoloog ARIEC Limburg) & Ines Saenen (jurist ARIEC Antwerpen)

Workshop 2: De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme in België en Nederland   Download presentatie 
Spreker: Robin Dreesen, (Informatiebeheerder ARIEC Limburg en winnaar van de CPS-scriptieprijs academiejaar 2017-2018)

Workshop 3: Drugs (Artikel 9 bis – Bestuurlijke sluitingen – Meldpunt)   Download presentatie
Sprekers: Sophie Dierckxsens en Noortje Huybrecht (juristen bestuurlijke handhaving stad Antwerpen)

14u45: 2e ronde van 2 parallelle workshops: keuze tussen workshop 2, 4 en 5

Workshop 2: De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme in België en Nederland   Download presentatie 
Spreker: Robin Dreesen, (Informatiebeheerder ARIEC Limburg en winnaar van de CPS-scriptieprijs academiejaar 2017-2018)

Workshop 4: Mensenhandel en lucratieve activiteiten: reactieve werkwijze   Download presentatie
Sprekers: Clara Vanquekelberghe (Coördinator criminoloog ARIEC Antwerpen)  & Matthias Vandenberk (jurist ARIEC Limburg)

Workshop 5: Kansspelen  Download presentatie PZ Gent  Download presentatie Kansspelencommissie
Sprekers: Luc Onderdonck (Inspecteur PZ Gent) en Patrick Hubeau (DJSOC gedetacheerd bij de Kansspelencommissie)

16u00: Afsluiting en uitnodiging tot netwerkdrink

 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

Werkgroep:

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn 'Lokaal-integraal veiligheidsbeleid' van het CPS
Piloot: Maarten De Waele en Kristof Verfaillie
Werkgroep: Koen Van Heddeghem, Clara Vanquekelberghe, Tom Bauwens, Kaat Boon 

 

Locatie

Provinciehuis van Vlaams-Brabant

Provincieplein 1, 3010 Leuven

GPS: Om de route te laten uitstippelen door uw routeplanner/GPS: voer als straatnaam “Tiensevest” in en niet “Provincieplein 1”.

Het provinciehuis bevindt zich op wandelafstand van het treinstation en de busstelplaats van Leuven. Er is een betalende bezoekersparking onder het provinciehuis (niveau -2).
 

Routeplan

Praktische informatie

Prijs: 
De normale deelnameprijs bedraagt 110 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon. 

Betaling: 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
Leden rechterlijke orde: Voor de tenlasteneming van het inschrijvingsgreld voor leden van de rechterlijke orde wordt een aanvraag ingediend bij het IGO.
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

 

Online inschrijving

Inschrijven is mogelijk vanaf 22 oktober 2019.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk