CPS-studiedag: 

“Er zijn geen bruine of witte politieambtenaren ... alleen blauwe”!

De (on)zin van etnische diversiteit in de politieorganisatie

 

Lamot site in Mechelen - 18 september 2020

Steeds vaker zien we gevallen van politiegeweld en politiediscriminatie in de openbaarheid komen. Hierdoor lijkt het vertrouwen in de politie, vooral bij minderheidsgroepen onder druk te staan. Uit onderzoek weten we dat hoe groter het vertrouwen in de politie en hoe legitiemer deze wordt gepercipieerd, hoe groter de kans dat de bevolking zal meewerken en zich niet tegen het politieoptreden zal verzetten.

Om hieraan oplossing te geven worden diversiteitsbeleidsplannen gemaakt door de politieorganisatie. In deze suggereert het beleid vaak om meer etnische diversiteit in het politiekorps te brengen. De inzet hierbij is van het politiekorps een spiegel van de maatschappij te maken. Vooral gemeenschappen met een migratieachtergrond zouden zich dan beter in de politie herkennen. Politiemensen met een migratieachtergrond kunnen tegelijkertijd ook bruggenbouwers zijn tussen de politie en de minderheidsgemeenschappen.

Op deze studiedag richten we ons op de vragen: waarom moeten we aandacht besteden aan etniciteit in de politieorganisatie, in het diversiteitsbeleid in het bijzonder? Wat is de rol  van politieambtenaren met een migratieachtergrond in de politieorganisatie? Het doel is onder meer een stem te geven aan politiemensen met een migratieachtergrond. Hoe ervaren zij de politie, het diversiteitsbeleid en wat is hun rol ten aanzien van minderheidsgemeenschappen? Verder gaan we na hoe we vorm zouden kunnen geven aan een diversiteitsbeleid, met het oog op creëren van een diversere of meer ‘gekleurde’ politieorganisatie.

In de namiddag wensen we een aantal workshops te organiseren waarin we in kleinere groepen actief debatteren en nadenken over mogelijke initiatieven voor de toekomst. We hopen daarbij concrete projecten te kunnen bedenken/ontwikkelen voor het diversiteitsbeleid van morgen. Projecten die de etnische diversiteit in de politieorganisatie versterken. 3 beleidsdomeinen of thema’s komen aan bod: (1) rekrutering en selectie; (2) diversiteitsbeleid s.l. ; (3) professioneel profileren.

Flyer in pdf.

 

Programma

Dagvoorzitter: Prof. dr. Marleen Easton, UGent, Opleiding Bestuurskunde en Publiek management

9u30:  Welkomstwoord
Alexander Vandersmissen, vervangend burgemeester van Mechelen

9u40:  Inleiding en situering van het thema van de studiedag door de dagvoorzitster    Download presentatie
Prof. Dr. Marleen Easton, UGent,  Opleiding Bestuurskunde en Publiek management

10u00: Polarisatie, geweld en etniciteit    Link naar Prezi presentatie
Christophe Busch, UvAmsterdam_Fellow VUB

10u25: Diversiteit in de politie: goede praktijken en uitdagingen Download pdf bestand
Dominique Van Ryckeghem, Directrice-generaal DGR a.i., Federale Politie

10u50   Koffiepauze 

11u10  De multiculturele politieambtenaar: Bruggenbouwer of polarisator? Download pdf bestand
Yana Demeyere en Ruben Kramer, Crime & Society - onderzoeksgroep VUB

11u45   Diversiteitsbeleid bij Volvo Cars Gent Download pdf bestand 
Dominiek Verkammen - Plant Launch Director & diversity champion binnen Volvo Cars
Emily Hoefman – HR Talent Management, Volvo Cars

12u10   Hoe kwaliteitsvolle artistieke medewerkers rekruteren en selecteren? Download pdf bestand
Dominique Willaert, Regisseur en Artistiek Directeur Victoria Deluxe

12u35   Lunch

13u45: Parallelle panels

Werkgroep 1: Diverser rekruteren en selecteren (voorzitter: Ruben Kramer) Download pdf bestand
Joke Jacobs (expert Dienstverlening VDAB)
Spreker van de Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale politie 

Werkgroep 2: Ontwikkelen van een diversiteitsbeleid: hoe doe je dat? (voorzitter: Yana Demeyere) Download pdf bestand
Michiel Trippas (Vlaams Diversiteitsambtenaar)

Werkgroep 3: Professioneel profileren een oplossing voor etnisch profileren? (voorzitter: Inès Saudelli) Download pdf bestand
Luc Van Der Taelen (1e commissaris FGP/Project manager COPPRA)
Bart Cappaert, eerste gerechtelijk commissaris en Project manager Programma BDO

15:15    Slotconclusies
Prof. dr. Sofie De Kimpe, Crime & Society - onderzoeksgroep VUB

15:30  Einde studiedag en netwerkdrink

 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

Werkgroep:

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Politie’ van het CPS
Piloot: Sofie De Kimpe
Werkgroep: Ines Saudelli, Yana Demeyere, Ruben Kramer

 

Locatie

Lamot congres-en erfgoedcentrum

Van Beethovenstraat 8-10 - 2800 Mechelen
W: www.lamot-mechelen.be

Het aantal deelnemers is beperkt zodat social distancing kan worden gegarandeerd.

De Lamotsite is een zeer ruime vergader- en ontmoetingsplaats waar we kunnen voldoen aan de geldende regels inzake Corona. Hierbij rekenen we op jullie medewerking om de afstandsregels te respecteren.

 

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk