CPS-studiedag: 

“Er zijn geen bruine of witte politieambtenaren ... alleen blauwe”!

De (on)zin van etnische diversiteit in de politieorganisatie

 

Lamot site in Mechelen - 18 september 2020

Steeds vaker zien we gevallen van politiegeweld en politiediscriminatie in de openbaarheid komen. Hierdoor lijkt het vertrouwen in de politie, vooral bij minderheidsgroepen onder druk te staan. Uit onderzoek weten we dat hoe groter het vertrouwen in de politie en hoe legitiemer deze wordt gepercipieerd, hoe groter de kans dat de bevolking zal meewerken en zich niet tegen het politieoptreden zal verzetten.

Om hieraan oplossing te geven worden diversiteitsbeleidsplannen gemaakt door de politieorganisatie. In deze suggereert het beleid vaak om meer etnische diversiteit in het politiekorps te brengen. De inzet hierbij is van het politiekorps een spiegel van de maatschappij te maken. Vooral gemeenschappen met een migratieachtergrond zouden zich dan beter in de politie herkennen. Politiemensen met een migratieachtergrond kunnen tegelijkertijd ook bruggenbouwers zijn tussen de politie en de minderheidsgemeenschappen.

Op deze studiedag richten we ons op de vragen: waarom moeten we aandacht besteden aan etniciteit in de politieorganisatie, in het diversiteitsbeleid in het bijzonder? Wat is de rol  van politieambtenaren met een migratieachtergrond in de politieorganisatie? Het doel is onder meer een stem te geven aan politiemensen met een migratieachtergrond. Hoe ervaren zij de politie, het diversiteitsbeleid en wat is hun rol ten aanzien van minderheidsgemeenschappen? Verder gaan we na hoe we vorm zouden kunnen geven aan een diversiteitsbeleid, met het oog op creëren van een diversere of meer ‘gekleurde’ politieorganisatie.

In de namiddag wensen we een aantal workshops te organiseren waarin we in kleinere groepen actief debatteren en nadenken over mogelijke initiatieven voor de toekomst. We hopen daarbij concrete projecten te kunnen bedenken/ontwikkelen voor het diversiteitsbeleid van morgen. Projecten die de etnische diversiteit in de politieorganisatie versterken. 3 beleidsdomeinen of thema’s komen aan bod: (1) rekrutering en selectie; (2) diversiteitsbeleid s.l. ; (3) professioneel profileren.

Flyer in pdf.

 

Programma

Dagvoorzitter: Prof. dr. Marleen Easton, UGent, Opleiding Bestuurskunde en Publiek management

9u30:  Welkomstwoord
Bart Somers, Vlaams Minister van Samenleven en burgemeester van Mechelen (gevraagd)

9u40:  Inleiding en situering van het thema van de studiedag door de dagvoorzitster
Prof. Dr. Marleen Easton, UGent,  Opleiding Bestuurskunde en Publiek management

10u00: Polarisatie, geweld en etniciteit
Christophe Busch, UvAmsterdam_Fellow VUB

10u25: Diversiteit in de politie: goede praktijken en uitdagingen
Dominique Van Ryckeghem, Directrice-generaal DGR a.i., Federale Politie

10u50   Koffiepauze - Posterpresentatie best practices diversiteitsnetwerk

11u10  De multiculturele politieambtenaar: Bruggenbouwer of polarisator?
Yana Demeyere en Ruben Kramer, Crime & Society - onderzoeksgroep VUB

11u45   Diversiteitsbeleid bij Volvo Cars Gent
Jos Borremans, Senior specialist organizational Development/leadership, Volvo Cars

12u10   Hoe kwaliteitsvolle artistieke medewerkers rekruteren en selecteren?
Dominique Willaert, Regisseur en Artistiek Directeur Victoria Deluxe

12u35   Lunch - Posterpresentatie best practices diversiteitsnetwerk

13u45: Parallelle panels

Werkgroep 1: Diverser rekruteren en selecteren (voorzitter: Ruben Kramer)
Spreker van de VDAB (gevraagd)
Spreker van de Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale politie (gevraagd)

Werkgroep 2: Ontwikkelen van een diversiteitsbeleid: hoe doe je dat? (voorzitter: Yana Demeyere)
Bert Poelert (voormalig directeur Expertisecentrum diversiteit - Politieacademie Nederland)
Michiel Trippas (Vlaams Diversiteitsambtenaar)

Werkgroep 3: Professioneel profileren een oplossing voor etnisch profileren? (voorzitter: Inès Saudelli)
Dr. Sinan Çankaya (Vrije Universiteit Amsterdam)
Claude Vannieuwenhuyse (Docent PAULO, Politieschool Oost-Vlaanderen)

15:15    Slotconclusies
Prof. dr. Sofie De Kimpe, Crime & Society - onderzoeksgroep VUB

15:30  Einde studiedag en netwerkdrink

 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

Werkgroep:

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Politie’ van het CPS
Piloot: Sofie De Kimpe
Werkgroep: Ines Saudelli, Yana Demeyere, Ruben Kramer

 

Locatie

Lamot congres-en erfgoedcentrum

Van Beethovenstraat 8-10 - 2800 Mechelen
W: www.lamot-mechelen.be

Het aantal deelnemers is beperkt zodat social distancing kan worden gegarandeerd.

De Lamotsite is een zeer ruime vergader- en ontmoetingsplaats waar we kunnen voldoen aan de geldende regels inzake Corona. Hierbij rekenen we op jullie medewerking om de afstandsregels te respecteren.

 

Met de auto:
Sinds 7 december 2011 is het hart van de Mechelse binnenstad autoluw. Lamot is nog steeds makkelijk bereikbaar met de wagen. Toch willen wij de bezoekers aanmoedigen om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Wie met de wagen komt, kan gebruik maken van de goedkopere randparkings ‘Zandpoortvest 1 & 2’, voor wie vanuit Brussel komt en ‘Rode kruisplein’, voor wie uit Antwerpen komt. Beide parkings bevinden zich op wandelafstand van Lamot.
Je kan ook terecht in de lokale stadsparkings Q-park Lamot en Vinci Centerparking. 

Openbaar vervoer:
Met de bus vanaf station Mechelen:
aan perron 9 (naast de Lijnwinkel) neemt u de Centrumpendel, bus 1 (Mechelen Station – Nekkerspoel). Deze bus vertrekt om de 10 minuten. U stapt af aan de halte ‘Korenmarkt’. U bevindt zich nu op wandelafstand van Lamot. Voor de terugrit stapt u op aan de halte ‘Korenmarkt’, vlakbij centrum Lamot.

Gedetailleerde bereikbaarheidsinfo: http://lamot-mechelen.be/

 

Praktische informatie

Prijs: 
De normale deelnameprijs bedraagt 110 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon. 

Betaling: 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

 

Online inschrijving

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Studiedag 'De zin en onzin van diversiteit in de politieorganisatie' > details en online inschrijven
  • Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
    € 110,00
  • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten: Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
    € 30,00
  • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
    € 0

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk