CPS-studiedag: Voorbij Salduz: is het (verdachten)verhoor nog meer dan het stellen van vragen?

23 september 2020 - Thor Central, Genk

 

INHOUD:

Sedert de intrede van de advocaat bij het verhoor naar aanleiding van het befaamde Salduz-arrest en de EU-richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat dreigt de aandacht voor het politioneel verhoor enkel nog te worden herleid tot deze kwestie. Daarnaast treedt de inzet van technologische hulpmiddelen bij het politionele werk steeds meer op de voorgrond. Het verhoor is echter meer dan louter de (nasleep van de) Salduz-toepassing en blijft, ondanks de technologische vooruitgang, noodzakelijk. Het stellen van goede vragen en het aannemen van een correcte onderzoekende houding blijft dan ook essentieel. Hoewel het gebruik van verhoortechnieken niet wettelijk is geregeld, wordt in België de basisverhoortechniek vooropgesteld. Deze techniek is niet beperkt tot verdachtenverhoren, maar geldt ook voor het verhoren van slachtoffers en getuigen. Niettemin kan op verschillende wijze invulling worden gegeven aan hoe deze techniek precies wordt toegepast en kunnen tal van “hulpmiddelen” worden ingeschakeld bij het verhoren van personen.

Zo biedt het CPS reeds lang de SCAN-opleiding aan, maar door middel van deze studiedag (en een vervolgopleiding die in het najaar van 2020 zal worden georganiseerd) wil het CPS nu ook tegemoetkomen aan de vraag uit de praktijk om eveneens inzicht te bieden in andere relevante verhoortechnieken zodat de verhoorder zicht heeft op het volledige arsenaal aan technieken dat kan worden ingezet tijdens een verhoor. Tijdens de studiedag zal dan ook aandacht worden besteed aan best practices en valkuilen van verhoren, gekaderd binnen de nieuwste academische inzichten inzake verhoortechnieken en de concrete vertaalslag hiervan in de Belgische praktijk. Zo biedt deze studiedag een verdieping van en aanvulling op de kennis van verhoortechnieken die in beperkte mate aan bod komt in de reguliere politieopleidingen, waarbij een kruisbestuiving tussen actuele academische inzichten en de verhoorpraktijk wordt vooropgesteld.

 

Programma

10u00 – Ontvangst met koffie en thee

10u30 – Welkom en inleiding door de dagvoorzitter
Lore Mergaerts, wetenschappelijk medewerker Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven en lid raad van bestuur CPS

10u45 – SCAN als assistent bij het verhoor. Verschillende standpunten belicht Download pdf bestand
Dr. Ricardo Nieuwkamp, onderzoeker VIAS institute

11u30 – Een schets van de evolutie en de huidige inzichten inzake verhoortechnieken: “Some contemporary thoughts on the present – and future! – of investigative interviewing!”   Download pdf bestand
Prof. dr. Dave Walsh, De Montfort University, Leicester, United Kingdom
Stichtend lid van de international Investigative Interviewing Research Group
Expert op het gebied van het verhoren van verdachten, slachtoffers en getuigen

12u30 – Lunch

13u30 – Enkele reflecties op de huidige in Vlaanderen toegepaste verhoortechnieken van “aan de andere kant” Download pdf bestand
Erik Schellingen, advocaat, bestuurslid OVB en verantwoordelijke (Salduz-)opleiding

14u00 – Naar een roadmap voor het (verdachten)verhoor in België: van het verhoor naar een (politioneel) onderzoekend vraaggesprek (POV)  (presentatie verwijderd op verzoek van de auteur)
Rudi Schellingen, commissaris en diensthoofd lokale recherche PZ CARMA

15u30 – Afronding door de dagvoorzitter: een blik op de toekomst van het politioneel verhoor (?) en toekomstige initiatieven in de schoot van het CPS
Lore Mergaerts, wetenschappelijk medewerker Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven en lid raad van bestuur CPS

16u00 - Einde en afsluitend drankje

 

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn “politionele bevoegdheden” van het CPS

Piloot: Lore Mergaerts

Werkgroep: Ricardo Nieuwkamp, Sigrid Noelanders, Rudi Schellingen, Laura Vande Reyde, Miet Vanderhallen en Walter Vranckx

 

Locatie 

Thor Central

Auditorium

Thor Park 8000
3600 Genk

GPS: André Dumontlaan 67
3600 Genk

 

 

Doelgroepen

leden van de geïntegreerde politie (in het bijzonder rechercheurs, docenten verhoortechnieken, TAM’ers, VVV’ers), leden van de rechterlijke orde, academici en studenten. Ook leden van bijzondere inspectiediensten en private verhoorders kunnen aan deze studiedag deelnemen.

 

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk