Webinar over politionele selectiviteit

 

2 juli 2020 (9u45-11u30 via MS Teams)

Unia, de politiezone Brussel-Noord (Polbruno) en het Nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie (NICC) nodigen u van harte uit op de voorstelling van de resultaten van het actie-onderzoek naar achterliggende problematische mechanismes of praktijken van politie-interventies.

In het webinar lichten we de resultaten van het onderzoek toe. Wat zijn de problematische selectiemechanismes in het politieoptreden? Hoe komen deze tot stand? Hoe kunnen we het contact met de burger verzekeren/versterken tijdens interventies?

Download hier de flyer.

 

Programma

09u45: Onthaal
Paul Van Thielen, voormalig Commissaris-generaal van de federale politie

10u00: De motivatie van UNIA en Polbruno achter dit actie-onderzoek
Unia, Politiezone Brussel-Noord (Polbruno) et NICC

10u20: Onderzoeksresultaten na 2 jaar observaties en actie: Een problematisch mechanisme van politieselectiviteit

Sarah Van Praet, NICC

10u40: De politieagent en de « indringer »: het perspectief van een politieagent die deelneemt aan een actie-onderzoek
Een interventieagent werkzaam bij de Politiezone Brussel-Noord

10u50: De meerwaarde van het onderzoek voor de zone : Een blik terug en een blik vooruit
Frédéric Dauphin, Korpschef van Polbruno

11u05: De meerwaarde van het onderzoek voor UNIA : Aanbevelingen en bedenkingen voor de toekomst
Patrick Charlier, Unia


 

Doelgroep 

Politie, magistraten, advocaten, Algemene directie Vreemdelingenzaken, Universiteiten.

 

Inschrijving

De inschrijving is gratis, maar de toegang wordt uitsluitend verleend via www.cepinfo.be, voor 1 juli 2020.
Op de dag van het webinar, 2 juli 2020, zullen we u een link sturen via Microsoft Teams, het platform dat we zullen gebruiken.

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk