CPS-studiedag: Huiszoekingen beslag

9 september 2020 - CC Ter Vesten, Beveren

 

De (huis-)zoeking en het bijhorend beslag bestaat als onderzoeksmiddel een paar duizend jaar en is door rechtspraak over steeds andere praktijksituaties, technologische evoluties en nieuwe nationale of internationale regelgeving permanent in beweging. 

Dagvoorzitter Willy Bruggeman zal eminente sprekers de gelegenheid geven een aantal knelpunten en vernieuwingen uit te diepen:

  • Leo Mares en Sandra Tuypens: “De complexiteit en onduidelijkheid van de regelgeving zijn aanleiding tot fouten op het terrein”
  • Yves Liégeois: “De betreding van de woning met het oog op vrijheidsbeneming en huiszoeking na de ‘terrorismewet”
  • Marc Bossuyt: “De uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten”
  • Kristine De Beule: “Visitatiebevel versus huiszoekingsbevel”
  • Catherine Van De Heyning: “De uitdagingen van het digitale onderzoek”
  • Jan Kerkhofs: “Zoekingen in een informatica-omgeving”
  • Gert Vermeulen (verhinderd, vervangen door Willy Bruggeman): “(huis)zoekingen in internationaal verband”
  • Als afsluiter wordt aan minister Koen Geens gevraagd om te overlopen wat in het wetsvoorstel van 11 mei 2020, houdende het Wetboek van Strafprocesrecht, nieuw of veranderd is met betrekking tot de huiszoeking en het beslag.

In de toegangsprijs van 125 euro is ook het nieuw en omvangrijk handboek ‘Huiszoeking en beslag’ begrepen van Marc Bockstaele, Willy Bruggeman, Alain Liners, Leo Mares en Sandra Tuypens, uitgegeven bij Gompel&Svacina.

De hoofdstukken overlopen de begrippen over de huiszoeking in het algemeen, huiszoekingen en beslag met een gerechtelijk oogmerk en een bestuurlijk oogmerk, het doorzoeken van vervoermiddelen, (huis)zoekingen in informaticasystemen en in een internationaal perspectief, het fouilleren van personen, DNA van plaats delict tot laboratorium, de praktische uitvoering van een huiszoeking, de vaststellingen ter gelegenheid van het plaatsbezoek, om te besluiten met een overzicht welke gespecialiseerde partners bijstand kunnen verlenen.

Flyer in pdf.

 

Programma

9u00 – Ontvangst met koffie en thee

9u30 – Welkom en inleiding door de dagvoorzitter
Prof. dr. Willy Bruggeman, verbonden aan het BeNeLux Universitair Centrum, voorzitter Federale Politieraad

9u35 -  De betreding van de woning met het oog op vrijheidsbeneming en huiszoeking na de ‘terrorismewet’   Download presentatie
Yves Liégeois, eerste advocaat-generaal, ere-procureur-generaal bij het parket-generaal te Antwerpen

10u25 - De uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten
Marc Bossuyt, oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof

11u00 - Pauze met koffie en thee

11u30 -  De complexiteit en onduidelijkheid van de regelgeving zijn aanleiding tot fouten op het terrein  Download presentatie
Leo Mares, hoordcommissaris-korpschef Politiezone Waasland-Noord

12u20 - Huiszoeking vs. visitatie: een verhaal over het bos en de bomen” De tocht is lang en…er is geen gids   Download presentatie
Kristine De Beule, substituut procureur-generaal bij het parket-generaal te Gent

13u00 - Broodjeslunch

14u00 - Zoekingen in een informatica-omgeving   Download presentatie
Jan Kerkhofs, federaal magistraat

14u35 - ​De uitdagingen van het digitale onderzoek   Download presentatie
Prof. dr. Catherine Van De Heyning, docent European Fundamental Rights, Universiteit Antwerpen, Advocaat

15u10 - (Huis)zoekingen in internationaal verband
Prof. dr. Willy Bruggeman

15u50 - Wat is er in het wetsvoorstel van 11 mei 2020, houdende het Wetboek van Strafprocesrecht, nieuw of veranderd met betrekking tot de huiszoeking en het beslag?
Koen Geens, Vice-eersteminister, Minister van Justitie en Minister van Europese Zaken

16u25 - Afsluiting door de dagvoorzitter
Prof. dr. Willy Bruggeman

16u30 - Einde 

 

 

Werkgroep

Piloot: Marc Bockstaele

Werkgroep: Leo Mares, Willy Bruggeman, Yves Liégeois, Sandra Tuypens en Alain Liners

 

Locatie 

Cultureel Centrum 'Ter Vesten' te Beveren
Gravenplein 2, 9120 Beveren

 

 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk