CPS-studiedag: Huiszoekingen beslag

9 september 2020 - CC Ter Vesten, Beveren

 

De (huis-)zoeking en het bijhorend beslag bestaat als onderzoeksmiddel een paar duizend jaar en is door rechtspraak over steeds andere praktijksituaties, technologische evoluties en nieuwe nationale of internationale regelgeving permanent in beweging. 

Dagvoorzitter Willy Bruggeman zal eminente sprekers de gelegenheid geven een aantal knelpunten en vernieuwingen uit te diepen:

 • Leo Mares en Sandra Tuypens: “De complexiteit en onduidelijkheid van de regelgeving zijn aanleiding tot fouten op het terrein”
 • Yves Liégeois: “De betreding van de woning met het oog op vrijheidsbeneming en huiszoeking na de ‘terrorismewet”
 • Marc Bossuyt: “De uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten”
 • Kristine De Beule: “Visitatiebevel versus huiszoekingsbevel”
 • Catherine Van De Heyning: “De problematiek rond het decryptiebevel voor de verdachten”
 • Philippe Van Linthout: “Zoekingen in een informatica-omgeving”
 • Gert Vermeulen: “(huis)zoekingen in internationaal verband”
 • Als afsluiter wordt aan minister Koen Geens gevraagd om te overlopen wat in het wetsvoorstel van 11 mei 2020, houdende het Wetboek van Strafprocesrecht, nieuw of veranderd is met betrekking tot de huiszoeking en het beslag.

In de toegangsprijs van 125 euro is ook het nieuw en omvangrijk handboek ‘Huiszoeking en beslag’ begrepen van Marc Bockstaele, Willy Bruggeman, Alain Liners, Leo Mares en Sandra Tuypens, uitgegeven bij Gompel&Svacina.

De hoofdstukken overlopen de begrippen over de huiszoeking in het algemeen, huiszoekingen en beslag met een gerechtelijk oogmerk en een bestuurlijk oogmerk, het doorzoeken van vervoermiddelen, (huis)zoekingen in informaticasystemen en in een internationaal perspectief, het fouilleren van personen, DNA van plaats delict tot laboratorium, de praktische uitvoering van een huiszoeking, de vaststellingen ter gelegenheid van het plaatsbezoek, om te besluiten met een overzicht welke gespecialiseerde partners bijstand kunnen verlenen.

Flyer in pdf.

 

Programma

9u00 – Ontvangst met koffie en thee

9u30 – Welkom en inleiding door de dagvoorzitter
Prof. dr. Willy Bruggeman, verbonden aan het BeNeLux Universitair Centrum, voorzitter Federale Politieraad

9u45 – De complexiteit en onduidelijkheid van de regelgeving zijn aanleiding tot fouten op het terrein
Leo Mares, korpschef Politiezone Waasland-Noord
Sandra Tuypens, adviseur-jurist bij de juridische dienst van de federale politie (DGR/JUR)

10u15 – De betreding van de woning met het oog op vrijheidsbeneming en huiszoeking na de ‘terrorismewet
Yves Liégeois, eerste advocaat-generaal, ere-procureur-generaal bij het parket-generaal te Antwerpen

10u45 – De uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten
Marc Bossuyt, oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof

11u15 – Pauze met koffie en thee

11u45: Visitatiebevel versus huiszoekingsbevel
Kristine De Beule, substituut procureur-generaal bij het parket-generaal te Gent

12u15 – De problematiek rond het decryptiebevel voor de verdachten
Catherine Van De Heyning, docent European Fundamental Rights, Universiteit Antwerpen, Advocaat

12u45 – Lunch

13u45 – Zoekingen in een informatica-omgeving
Philippe Van Linthout, Onderzoeksrechter te Mechelen

14u15 – (Huis)zoekingen in internationaal verband
Prof. dr. Gert Vermeulen, directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), UGent

14u45 –  Wat is er in het wetsvoorstel van 11 mei 2020, houdende het Wetboek van Strafprocesrecht, nieuw of veranderd met betrekking tot de huiszoeking en het beslag
Koen Geens, Vice-eersteminister, Minister van Justitie en Minister van Europese Zaken

15u15 – Afsluiting door de dagvoorzitter
Prof. dr. Willy Bruggeman, BeNeLux Universitair Centrum

15u30 – Einde en netwerkdrink

 

Werkgroep

Piloot: Marc Bockstaele

Werkgroep: Leo Mares, Willy Bruggeman, Yves Liégeois, Sandra Tuypens en Alain Liners

 

Locatie 

Cultureel Centrum 'Ter Vesten' te Beveren
Gravenplein 2, 9120 Beveren

Het aantal deelnemers is beperkt zodat in deze ruime theaterzaal social distancing kan worden gegarandeerd.

Het cultureel centrum is een zeer ruime vergader- en ontmoetingsplaats waar we kunnen voldoen aan de geldende regels inzake Corona. Hierbij rekenen we op jullie medewerking om de afstandsregels te respecteren.

Trein: lijn Antwerpen-Gent (halte Beveren-Waas). Het centrum ligt op 10 à 15 minuten wandelen.

Bus: De Lijn nrs. 81 tot 85 vanuit Antwerpen en Sint-Niklaas en Belbus 280 Beveren-Kruibeke.

Fiets of wagen: via N70, ruime gratis parkeergelegenheid op parking Centrum.

 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

Praktische informatie

Prijs: 
De normale deelnameprijs bedraagt 125 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen.

Publicatie:

In de toegangsprijs van 125 euro is ook het nieuw en omvangrijk handboek ‘Huiszoeking en beslag’ begrepen van Marc Bockstaele, Willy Bruggeman, Alain Liners, Leo Mares en Sandra Tuypens, uitgegeven bij Gompel&Svacina.

De hoofdstukken overlopen de begrippen over de huiszoeking in het algemeen, huiszoekingen en beslag met een gerechtelijk oogmerk en een bestuurlijk oogmerk, het doorzoeken van vervoermiddelen, (huis)zoekingen in informaticasystemen en in een internationaal perspectief, het fouilleren van personen, DNA van plaats delict tot laboratorium, de praktische uitvoering van een huiszoeking, de vaststellingen ter gelegenheid van het plaatsbezoek, om te besluiten met een overzicht welke gespecialiseerde partners bijstand kunnen verlenen.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek). Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

Betaling: 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
Leden rechterlijke orde: De tenlasteneming van het inschrijvingsgeld van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde werd aangevraagd bij het IGO. 
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

 

Online inschrijving

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Studiedag Huiszoeking en beslag dd. 09/09/2020 > details en online inschrijven
 • Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, het boek en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 125,00
 • Normale deelnameprijs voor leden van de rechterlijke orde onder voorbehoud van tenlasteneming door het IGO. Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap, het boek en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 125,00
 • Deelnameprijs zonder boek voor voltijdse onbezoldigde studenten: Hierin zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 30,00
 • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch, de documentatiemap, het boek en de netwerkdrink inbegrepen.
  € 0

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk