CPS studiedag:
Intrafamiliaal geweld: actuele uitdagingen en de impact van de COVID-19 pandemie

 

9 november 2020, Zinnema, Anderlecht

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen ten gevolge van de coronapandemie zal deze studiedag uitgesteld worden naar een latere datum in februari 2021 en zal als een webinar worden georganiseerd (live webinar en webinar on demand). U kan zich wel nog inschrijven. U wordt dan als eerste verwittigd als er een nieuwe datum vastgelegd is. De factuur wordt pas gestuurd als de studiedag zeker doorgaat. Dank voor uw begrip!

 

Het meeste geweld dat bij de politie bekend is, vindt plaats binnen intieme relaties en in familiale kring. Desondanks is voor huiselijk geweld, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en al die andere vormen van geweld waarvoor ook wel de term ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ wordt gebruikt, in politiële kringen maar beperkt aandacht. Tijdens de coronacrisis is het aantal meldingen over intrafamiliaal geweld sterk toegenomen.

Tijdens deze studiedag willen we op verschillende vragen in dit verband een antwoord bieden, in de eerste plaats de vraag omtrent de ernst en de schade ervan op lange termijn. Hoe is in de loop der jaren aandacht voor dit thema ontstaan en wat zijn daarbij de verwachtingen ten aanzien van de politie? Hoe komt het dat dit thema zo weinig sexy wordt gevonden in de politiewereld, terwijl de problemen al zo oud zijn als de weg naar Rome? Een aantal voorbeelden van dit soort van geweld worden uitgelicht, zoals kindermishandeling, geweld tussen (ex-)partners, mishandeling van ouderen, migratie- en familiaal geweld. Deze studiedag moet inzicht bieden in actuele uitdagingen voor de politie. Hoe kan de politie dit soort geweld (vroeg) herkennen? Hoe zit het met de samenwerking in de veiligheidszorg?

Op het einde van deze studiedag ontvangen de deelnemers een exemplaar van het themanummer Cahier Politiestudies nr. 51 'Intrafamiliaal geweld' (Eds. Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D’haese & Anne Groenen), uitgegeven bij Gompel en Svacina.

Flyer in pdf.

 

Programma 

9u00: Registratie en koffie

9u30: Welkom en inleiding van het thema van de studiedag door de dagvoorzitter
Kristof Verfaillie, Docent, Onderzoeksgroep Crime & Society (CriS), Vrije Universiteit Brussel

9u45:  Intrafamiliaal geweld, een (on)zichtbare pandemie
Dr. Anne Groenen, Verantwoordelijke Expertisecentrum Resilient People, UC Leuven-Limburg (UCLL)

10u10:  Relaties, stress en agressie tijdens COVID-19
Dr. Ines Keygnaert, Docent, International Centre for Reproductive Health (ICRH), Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent

10u35: Koffiepauze

10u55: Waarom heeft ze niets gezegd? Het hulpzoekend gedrag bij slachtoffers van partnergeweld
Dr. Kasia Uzieblo, Docent, Onderzoeksgroep Crime & Society (CriS), Vrije Universiteit Brussel

11u20:  Risicotaxatie: toepassingsmogelijkheden voor politie en justitie in België
Dr. Evi Verdonck, Senior onderzoeker, UC Leuven-Limburg (UCLL)

11u45:  Family Justice centers in tijden van corona
Pascale Franck, Coördinator, Family Justice Center Antwerpen

12u10:  Q&A

12u30: Broodjeslunch

13.45: Partnergeweld en impact van de COVID-19-pandemie. Vernieuwde maatschappelijke aandacht brengt (nieuwe) wetgeving, reglementering en methodieken. Een overzicht.
Marijke Weewauters, Diensthoofd federaal steunpunt gendergeweld, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

14:10: De politionele aanpak van intrafamiliaal geweld
Wim D’haese, Korpschef Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen
Carla Cobbaut, Slachtofferbejegenaar, Maatschappelijk werker, Politiezone Pajottenland

14:35: Aandacht voor eergerelateerd geweld: observaties van een korpsantropoloog
Dr. Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechts-antropologie aan de Open Universiteit

15:00:  Q&A

15:20: Afsluiting 

 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, hulpverleningssector, academische wereld en studenten, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, lokale besturen,  leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Lokaal-integraal veiligheidsbeleid’ van het CPS

Piloot: Kristof Verfaillie
Werkgroep: Maarten De Waele, Jurgen De Landsheer, Wim D’haese, Anne Groenen, Evi Verdonck

 

Locatie

ZINNEMA - Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel vzw

Veeweidestraat 24 – 26
1070 Anderlecht

Auditorium ‘The Scene’

Alle zalen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking of handicap. Zaal 'The Scene' is erg groot zodat het mogelijk is de geldende regels inzake social distancing te respecteren.

Bereikbaarheid

Zinnema is gemakkelijk te bereiken met de metro: neem lijn 5, halte St. Guido (en dan twee minuten te voet tot aan Zinnema).

In treinstation Brussel-Centraal kan je op metrolijn 5 stappen, richting Erasmus (twintig minuten).

Als je je wagen wil parkeren in de buurt, raden we je aan een kijkje te nemen op www.parking.brussels.

 

Praktische informatie

Prijs: 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 125 € per deelnemer inclusief boek. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de documentatiemap en de afsluitende drink inbegrepen.

Op het einde van deze studiedag ontvangen de deelnemers een exemplaar van het themanummer Cahier Politiestudies nr. 51 'Intrafamiliaal geweld' (Eds. Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D’haese & Anne Groenen), uitgegeven bij Gompel en Svacina.

Omwille van de geldende coronamaatregelen kunnen er aanpassingen zijn met betrekking tot de catering. We danken u voor uw begrip.

Inschrijvingen met korting:

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon. Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

Betaling: 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
Leden rechterlijke orde: Deze studiedag wordt ten laste genomen door het IGO (ref. TEC-E20377)

 

Online inschrijving

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk