CPS studiedag: Intrafamiliaal geweld

 

9 november 2020, Zinnema, Anderlecht

 

Het meeste geweld dat bij de politie bekend is, vindt plaats binnen intieme relaties en in familiale kring. Desondanks is voor huiselijk geweld, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en al die andere vormen van geweld waarvoor ook wel de term ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ wordt gebruikt, in politiële kringen maar beperkt aandacht. Tijdens de coronacrisis is het aantal meldingen over intrafamiliaal geweld sterk toegenomen.

Tijdens deze studiedag willen we op verschillende vragen in dit verband een antwoord bieden, in de eerste plaats de vraag omtrent de ernst en de schade ervan op lange termijn. Hoe is in de loop der jaren aandacht voor dit thema ontstaan en wat zijn daarbij de verwachtingen ten aanzien van de politie? Hoe komt het dat dit thema zo weinig sexy wordt gevonden in de politiewereld, terwijl de problemen al zo oud zijn als de weg naar Rome? Een aantal voorbeelden van dit soort van geweld worden uitgelicht, zoals kindermishandeling, geweld tussen (ex-)partners, mishandeling van ouderen, migratie- en familiaal geweld. Deze studiedag moet inzicht bieden in actuele uitdagingen voor de politie. Hoe kan de politie dit soort geweld (vroeg) herkennen? Hoe zit het met de samenwerking in de veiligheidszorg?

Op het einde van deze studiedag ontvangen de deelnemers een exemplaar van het themanummer Cahier Politiestudies nr. 51 'Intrafamiliaal geweld' (Eds. Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D’haese & Anne Groenen), uitgegeven bij Gompel en Svacina.

 

Meer info en programma volgen spoedig.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Studiedag IFG > details en online inschrijven
 • Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch, de afsluitende drink, de documentatiemap en de publicatie 'Intrafamiliaal geweld' (uitg. Gompel & Svacina) inbegrepen.
  € 125,00
 • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch en de documentatiemap inbegrepen. (geen publicatie)
  € 30,00
 • Onder voorbehoud van goedkeuring door het IGO: tenlasteneming van het inschrijvingsgeld. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch, de afsluitende drink, de documentatiemap en de publicatie 'Intrafamiliaal geweld' (uitg. Gompel & Svacina) inbegrepen.
  € 125,00
 • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch, de afsluitende drink, de documentatiemap en de publicatie 'Intrafamiliaal geweld' (uitg. Gompel & Svacina) inbegrepen.
  € 0

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk