Webinar: Veiligheid op sportevents. De coördinatie en crisisbeheersing onder de aandacht

 

Webinar on demand (beschikbaar vanaf 1 februari) en live webinar op 10 februari 2021 van 14u tot 16u

Partners in de organisatie: Onderzoeksgroep GaPS-UGent, Vives Hogeschool en Uitgeverij Vanden Broele 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en geldende maatregelen ten gevolge van de coronapandemie werd de studiedag uitgesteld en zal hij als een webinar worden georganiseerd (live webinar en webinar on demand). 

 

Inhoud

De aandacht voor de totstandkoming van veiligheid op sportevenementen is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Nieuwe risico’s en recente eisen van de sportbonden, brengen met zich mee dat er in de praktijk nood is aan good practices en uitwisseling van ideeën met betrekking tot coördinatie en risicobeheersing. Dit webinar speelt hier op in.

De diversiteit aan sportevenementen in ons land is groot. Ze variëren van periodieke evenementen (bv. de Jupiler Pro League) over jaarlijkse terugkerende evenementen (bv. de Lotto Zesdaagse) tot éénmalige evenementen (bv. Le Grand Depart in Brussel in 2019). Evenementen kunnen zich afspelen in een gesloten accommodatie maar kunnen evenzeer plaatvinden op de openbare weg. Tot slot zijn sommige sportwedstrijden op vlak van veiligheid onderworpen aan specifieke regelgeving (voetbalwet, rallywet) en dienen anderen zich net te beroepen op de meer reguliere wetgeving. Net om die reden is elk sportevenement een case op zich en vraagt het om een evenementeigen aanpak. Twee dingen hebben sportevenementen echter wel gemeen: (1) ze brengen vaak heel veel volk op de been en zijn de laatste jaren blootgesteld aan een aantal specifieke risico’s zoals terreur en recent gezondheidsrisico’s door COVID19 en (2) er worden vaak intergouvernementele en multisectoriële samenwerkingsverbanden opgezet om informatie uit te wisselen en de coördinatie over verschillende taken mogelijk te maken.

Dit webinar zoomt in op de organisatie en coördinatie van sportevenementen en wenst een antwoord te formuleren op volgende vragen: Hoe worden sportevenementen voorbereid? Welke partijen zijn hierbij betrokken? Wie neemt hierbij het voortouw? Hoe wordt het sportevenement gedurende het evenement zelf opgevolgd en in welke mate is men voorbereid op een crisissituatie? Hoe gaat men om met de recente risico’s of terugkerende risico’s?

Samen met een aantal experten zoomen we in op een aantal nieuwe perspectieven en good practices uit de praktijk. We hebben hierbij zowel aandacht voor sportevenementen op de openbare weg als evenementen op afgesloten locaties.

 

Programma 

Dit webinar on demand bestaat uit verschillende videocapsules, die consulteerbaar zijn vanaf 1 februari 2021 voor de duur van twee maand. Het live webinar met de sprekers vindt plaats op 10/2/2021. 

On demand webinar met volgende capsules:

 • De rol van de federale politie bij sportevenementen toegelicht aan de hand van ‘Le Grand Départ’
  Koen Van Overtfelt, Dir Ops, Federale politie, CSD Brussel
   
 • De organisatie van de Champions League, Europa League en Euro 2021 in het Covid-19 tijdperk
  Frank Wijnveld, avdiseur, ESI institute en Crowdprofessionals
   
 • Het beheer van het lokale voetbal gekaderd. KRC Genk als case
  Yves Bosmans, Hoofdinspecteur, Diensthoofd en dossierbeheerder voetbal, PZ Carma
   
 • Het crisisbeheer tijdens de 10 Miles in Antwerpen
  Anke Van Cleemput, Commissaris Openbare Orde, PZ Antwerpen
   
 • De veiligheidsuitdagingen bij de organisatie van de Final Four (Basket) in het Sportpaleis 
  Thijs Van Best, Safety & Security Coördinator, Sportpaleis Group

Live webinar op 10 februari 2021, 14-16u:

14u00: Korte inleiding door de dagvoorzitter
Prof. dr. Marleen Easton, UGent, Opleiding Bestuurskunde en Publiek management

14u10: Het beheer van veiligheid op wielerwedstrijden, balanceren tussen regels en maatwerk. Een case studie op de Ronde Van Vlaanderen
Evelien De Pauw, onderzoeker UGent, lector Vives Hogeschool Kortrijk

14u50: korte pauze

15u00: Debat met sprekers: “Hoe vul je een sportevenement in? Hoeveel discretionaire ruimte krijgen jullie?”
Volgende topics komen aan bod:

 • Opmaken  van risico-analyses
 • Organisatie preventieve CP-Ops
 • Schakelen naar noodbeheer
 • Betrokken partners

Aanwezige sprekers:

 • Prof. dr. Marleen Easton, UGent, Opleiding Bestuurskunde en Publiek management
 • Evelien De Pauw, onderzoeker UGent, lector Vives Hogeschool Kortrijk
 • Koen Van Overtfelt, Dir Ops, Federale politie, CSD Brussel​
 • Frank Wijnveld, avdiseur, ESI institute en Crowdprofessionals
 • Yves Bosmans, Hoofdinspecteur, Diensthoofd en dossierbeheerder voetbal, PZ Carma
 • Anke Van Cleemput, Commissaris Openbare Orde, PZ Antwerpen
 • Thijs Van Best, Safety & Security Coördinator, Sportpaleis Group
 • Bruno Havermans, Development Manager, Securitas 

De aanwezige deelnemers geven hun vragen door via de chatfunctie. De dagvoorzitter geeft de vragen door aan de passende sprekers. Indien niet alle vragen beantwoord kunnen worden, kunnen de antwoorden ook nadien aan de deelnemers via email worden doorgegeven.

16u00: Einde

 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten (criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, organisatoren van (sport)evenementen, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

Praktische informatie

Voor de praktische organisatie van het webinar doen wij een beroep op Uitgeverij Vanden Broele.

Dit webinar on demand bestaat uit verschillende videocapsules, die consulteerbaar zijn vanaf 1 februari 2021 voor de duur van twee maand. Het live webinar met de sprekers vindt plaats op 10/2/2021. 

Hiertoe zullen de deelnemers een activatiemail ontvangen van Vanden Broele Opleidingen vanaf 1/2/2021.

Prijs: 
De normale deelnameprijs bedraagt 110 € per deelnemer.

Inschrijvingen met korting:

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon. 

Betaling: 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die door het CPS via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor het evenement. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor het evenement doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politiemedewerkers: Dit webinar zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
 

Online inschrijving

Voor personen die al ingeschreven waren voor de studiedag van 27/11/2020:

Voor de oorspronkelijke studiedag waren er al veel inschrijvingen. De meeste ingeschreven deelnemers gaven aan dat ze ook aan het webinar wensen deel te nemen. Om zeker te zijn dat iedereen correct wordt ingeschreven, vragen wij elke inschrijving via deze link in Google Forms te bevestigen. De factuur volgt pas in 2021, tenzij men expliciet een factuur in 2020 wenst te ontvangen. Dit kan ook in de Google Forms worden aangeduid.

Voor nieuwe inschrijvingen, gelieve hieronder in te schrijven.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Webinar Veiligheid op sportevents > details en online inschrijven
 • Normale deelnameprijs.
  € 110,00
 • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten.
  € 30,00
 • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket.
  € 0

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk