Webinar:
Intrafamiliaal geweld: actuele uitdagingen en de impact van de COVID-19 pandemie

 

Webinar on demand beschikbaar vanaf 8 februari 2021 met live webinar op 25 februari 2021 van 14u tot 16u in samenwerking met Vanden Broele Opleidingen

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en geldende maatregelen ten gevolge van de coronapandemie werd de studiedag uitgesteld en zal hij als een webinar worden georganiseerd (live webinar en webinar on demand). 

 

Het meeste geweld dat bij de politie bekend is, vindt plaats binnen intieme relaties en in familiale kring. Desondanks is voor huiselijk geweld, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en al die andere vormen van geweld waarvoor ook wel de term ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ wordt gebruikt, in politiële kringen maar beperkt aandacht. Tijdens de coronacrisis is het aantal meldingen over intrafamiliaal geweld sterk toegenomen.

Tijdens dit webinar willen we op verschillende vragen in dit verband een antwoord bieden, in de eerste plaats de vraag omtrent de ernst en de schade ervan op lange termijn. Hoe is in de loop der jaren aandacht voor dit thema ontstaan en wat zijn daarbij de verwachtingen ten aanzien van de politie? Hoe komt het dat dit thema zo weinig sexy wordt gevonden in de politiewereld, terwijl de problemen al zo oud zijn als de weg naar Rome? Een aantal voorbeelden van dit soort van geweld worden uitgelicht, zoals kindermishandeling, geweld tussen (ex-)partners, mishandeling van ouderen, migratie- en familiaal geweld. Dit webinar moet inzicht bieden in actuele uitdagingen voor de politie. Hoe kan de politie dit soort geweld (vroeg) herkennen? Hoe zit het met de samenwerking in de veiligheidszorg?

Na afloop van dit webinar ontvangen de deelnemers per post een exemplaar van het themanummer Cahier Politiestudies nr. 51 'Intrafamiliaal geweld' (Eds. Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D’haese & Anne Groenen).

 

Programma 

Dit webinar on demand bestaat uit verschillende videocapsules, die consulteerbaar zijn vanaf 8 februari 2021 voor de duur van twee maand. Het live webinar met de sprekers vindt plaats op 25/2/2021. 
 

Webinar on demand

CAPSULE 1

Welkom en inleiding van het thema van de studiedag door de dagvoorzitter
Kristof Verfaillie, Docent, Onderzoeksgroep Crime & Society (CriS), Vrije Universiteit Brussel

CAPSULE 2

Intrafamiliaal geweld, een (on)zichtbare pandemie
Dr. Anne Groenen, Verantwoordelijke Expertisecentrum Resilient People, UC Leuven-Limburg (UCLL)

CAPSULE 3

Relaties, stress en agressie tijdens COVID-19
Dr. Ines Keygnaert, Docent, International Centre for Reproductive Health (ICRH), Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent

CAPSULE 4

Waarom heeft ze niets gezegd? Het hulpzoekend gedrag bij slachtoffers van partnergeweld 
Dr. Kasia Uzieblo, Docent, Onderzoeksgroep Crime & Society (CriS), Vrije Universiteit Brussel

CAPSULE 5

Risicotaxatie: toepassingsmogelijkheden voor politie en justitie in België
Dr. Evi Verdonck, Senior onderzoeker, UC Leuven-Limburg (UCLL)

CAPSULE 6

Family Justice centers in tijden van corona
Pascale Franck, Coördinator, Family Justice Center Antwerpen

CAPSULE 7

Partnergeweld en impact van de COVID-19-pandemie. Vernieuwde maatschappelijke aandacht brengt (nieuwe) wetgeving, reglementering en methodieken. Een overzicht. (onder voorbehoud van bevestiging)
Marijke Weewauters, Diensthoofd federaal steunpunt gendergeweld, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

CAPSULE 8

De politionele aanpak van intrafamiliaal geweld
Wim D’haese, Korpschef Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen
Carla Cobbaut, Slachtofferbejegenaar, Maatschappelijk werker, Politiezone Pajottenland

CAPSULE 9

Aandacht voor eergerelateerd geweld: observaties van een korpsantropoloog
Dr. Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechts-antropologie aan de Open Universiteit
 

Live webinar | 25/02/2021

 • 14.00 u. De dagvoorzitter geeft een korte inleiding over het opzet van het webinar en het verloop van het live gedeelte
 • 14.10 u. De sprekers zijn aanwezig op het webinar en staan ter beschikking om vragen van de deelnemers te beantwoorden. Eerst wordt gestart met de vragen die vooraf via email werden doorgegeven. De dagvoorzitter leidt dit in goede banen.

  De aanwezige deelnemers geven hun vragen door via de chatfunctie. De dagvoorzitter geeft de vragen door aan de passende sprekers.
  Indien niet alle vragen beantwoord kunnen worden, kunnen de antwoorden ook nadien aan de deelnemers via email worden doorgegeven.
 • 16.00 u. Einde

 

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, hulpverleningssector, academische wereld en studenten, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, lokale besturen,  leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

 

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Lokaal-integraal veiligheidsbeleid’ van het CPS

Piloot: Kristof Verfaillie
Werkgroep: Maarten De Waele, Jurgen De Landsheer, Wim D’haese, Anne Groenen, Evi Verdonck

 

Praktische informatie

Voor de praktische organisatie van het on demand webinar met live gedeelte op 25/02/2021 doen wij een beroep op Uitgeverij Vanden Broele.

Dit webinar on demand bestaat uit verschillende videocapsules, die consulteerbaar zijn vanaf 8 februari 2021 voor de duur van twee maand. Het live webinar met de sprekers vindt plaats op 25/2/2021. 

Hiertoe zullen de deelnemers een activatiemail ontvangen van Vanden Broele Opleidingen vanaf 8/2/2021.

De ingeschreven deelnemers kunnen vanaf 8/2/2021 hun vragen aan de sprekers doormailen aan sec@policingandsecurity.be. Deze vragen zullen dan op voorhand aan de sprekers worden overgemaakt en zullen prioritair op het live webinar behandeld worden. Tijdens het live webinar kunnen ook vragen gesteld worden via de chatfunctie.

 

Prijs: 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 125 € per deelnemer, inclusief boek dat na afloop van het webinar wordt opgestuurd.

Na afloop van het webinar ontvangen de deelnemers een exemplaar per post van het themanummer Cahier Politiestudies nr. 51 'Intrafamiliaal geweld' (Eds. Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D’haese & Anne Groenen).

Inschrijvingen met korting:

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek). Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.

Betaling: 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor het evenement. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor het evenement doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:
Politiemedewerkers: Dit webinar zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
Leden rechterlijke orde: Dit webinar wordt ten laste genomen door het IGO (ref. TEC-E20377)

 

Online inschrijving

Voor personen die al ingescheven waren voor de studiedag op 9/11/2020:

Voor de oorspronkelijke studiedag waren er al veel inschrijvingen. De meeste ingeschreven deelnemers gaven aan dat ze ook aan het webinar wensen deel te nemen. Om zeker te zijn dat iedereen correct wordt ingeschreven, vragen wij elke inschrijving via deze link in Google Forms te bevestigen. De factuur volgt pas in 2021, tenzij men expliciet een factuur in 2020 wenst te ontvangen. Dit kan ook in de Google Forms worden aangeduid.

Voor nieuwe inschrijvingen, gelieve hieronder in te schrijven.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Webinar Intrafamiliaal geweld > details en online inschrijven
 • Normale deelnameprijs inclusief publicatie 'Intrafamiliaal geweld'opgestuurd met de post.
  € 125,00
 • Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten (zonder publicatie)
  € 30,00
 • Voor leden van de rechterlijke orde: tenlasteneming van het inschrijvingsgeld door het IGO. Hierin zijn de kosten van de publicatie 'Intrafamiliaal geweld'inbegrepen. De publicatie wordt opgestuurd met de post.
  € 125,00
 • Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de publicatie 'Intrafamiliaal geweld'inbegrepen. De publicatie wordt opgestuurd met de post.
  € 0

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk