CPS-studievoormiddag: GDPR en dienstverlening in private veiligheid

 

18 mei 2021

 

De GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft sinds haar invoering op 25 mei 2018 een belangrijke impact gehad op heel wat maatschappelijke actoren. De private spelers in de veiligheidsmarkt zijn daar een belangrijk voorbeeld van. We denken bijvoorbeeld aan de impact op de rol van de bewakingsfirma, hoe om te gaan met camerabeelden, de mogelijke interactie met de Wet Private Veiligheid of met vraagstukken rond human resources? Daarnaast zijn er ook op het vlak van private opsporing vragen zoals de invloed van GDPR op het delen van informatie in het kader van opsporing, maar ook op de kwaliteit van databeheer. Ook willen we nagaan in welke mate de GDPR kansen biedt voor de private sector.

Op deze studievoormiddag willen we nagaan hoe de private veiligheidsdiensten omgegaan zijn met de uitdagingen die het nastreven van compliance met GDPR met zich meebracht. Op welke manier hebben ze hun dienstverlening aangepast om tegemoet te komen aan de nieuwe regelgeving? Wat waren daarbij belangrijke pijnpunten en problemen waar ze mee geconfronteerd werden, en hoe zijn deze aangepakt. Wat kunnen we leren uit hun aanpak? Welke uitdagingen spelen vandaag nog op dit domein? Daarnaast zal ook gereflecteerd worden vanuit de academische wereld over bovenstaande uitdagingen.

We willen graag vraaggestuurd werken en zouden deelnemers ook op voorhand willen vragen om hun meest prangende vragen (of de vragen die zij zich stellen voorafgaand aan de studiedag, waarom schrijven zij zich in?) op voorhand door te geven (bv via google forms). Op die manier kunnen sprekers ook al voor de studiedag aan de slag met de meest belangrijke topics en deze misschien verwerken in hun uiteenzetting.

 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk