CPS-Opleiding: 3-daagse opleiding Verhoor van verdachten

 

10 & 11 mei 2021; terugkomsessie op 14 september 2021

PLOT, Marcel Habetslaan 7, Genk

 

Deze opleiding is een initiatief van de studielijn 'Politionele bevoegdheden' van het CPS
Piloot: Lore Mergaerts
Copiloot: Rudi Schellingen

 

Het CPS biedt een kwaliteitsvol opleidingsprogramma aan dat inspeelt op noden vanuit de praktijk, steeds met inbreng van zowel de academische wereld als de praktijk.

Aansluitend op de studiedag “Voorbij Salduz: is het (verdachten)verhoor nog meer dan het stellen van vragen?” dd. 23 september 2020 wil het CPS verder tegemoetkomen aan de vraag uit de praktijk om nader inzicht te bieden in relevante verhoortechnieken, zodat de verhoorder zicht heeft op het arsenaal aan technieken dat kan worden ingezet tijdens een verhoor.

 

Inhoud

Daar ging ik dan, helemaal klaar voor het verhoor…

Er was echter meer dan één ding waar ik aan had moeten denken…

Op een dag verdwijnt Jessica en meldt de vriend Rob dit aan de politie, hij lijkt helemaal overstuur en vertelt kortweg dat dit niet normaal is.

Er wordt gezocht en alle registers worden opengetrokken .

Plots verdwijnt ook Rob en drie dagen later duikt hij terug op. "Ik ben ontvoerd geweest en vastgehouden in de koffer van een auto, maar gelukkig ben ik ontsnapt aan de hel!".

Ondertussen is in de onmiddellijke omgeving van de locatie ook het lichaam aangetroffen van Jessica, door geweld om het leven gebracht.

Wat wisten we ondertussen? De computer van Rob is gebruikt tijdens de drie dagen van ontvoering, Jessica sloot recent een levensverzekering af en Rob is de enige begunstigde. Verder verklaart een vriendin aan de politie dat Rob haar toefluisterde weldra een vrij man te zijn, en uit het dagboek van Jessica blijkt dat ze schrik had van haar geliefde, waarom?

Hier had ik beter even bij stilgestaan om het verhoor van Rob met bijstand van zijn advocaat aan te vatten.

Maar hoe pak ik dit aan?

 

Hoewel binnen de politiescholen tot op zekere hoogte aandacht wordt besteed aan het verhoor, verschilt de aandacht die aan verhoortechnieken wordt besteed en de klemtonen die hierbij worden gelegd sterk tussen de verschillende politiescholen, waarbij tevens nagenoeg geen specialistische verhooropleidingen worden georganiseerd. Het stellen van goede vragen om zoveel mogelijk informatie in te winnen blijkt voor veel verhoorders dan ook een moeilijke opgave. Om aan de nood en vraag voor een algemeen kader en het inoefenen van vaardigheden voor het verhoren van verdachten tegemoet te komen, wordt aldus een opleiding georganiseerd die voortbouwt op de basisvaardigheden die worden aangeleerd tijdens de politieopleidingen.  Tijdens de opleiding zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de voorbereiding van een verdachtenverhoor, waarbij de klemtoom wordt gelegd op het detecteren van kritieke informatie (mogelijk bewijs), het strategisch inbrengen van bewijs en het omgaan met een actieve advocaat tijdens verhoren. Momenteel worden advocaten die bijstand verlenen aan verdachten tijdens verhoren immers opgeleid om hun rol zo goed mogelijk te vervullen, waardoor er een onevenwicht in het niveau van opleiding dreigt te ontstaan.

Aan deze opleiding is ook een CPS-publicatie gekoppeld: “Het verdachtenverhoor – een roadmap” die nieuwe inzichten en een stappenplan (7 stappen) aanbiedt om het verdachtenverhoor vooral onderzoekend en tactisch aan te pakken (Editor: Rudi Schellingen – PZ Carma).

 

Programma

Lesgevers: CP Rudi Schellingen en dr. Ricardo Nieuwkamp

Cursusmateriaal, inbegrepen in de deelnameprijs: Schellingen, R. (2020). Het verdachtenverhoor. Een roadmap. Brugge: Van den Broele

Voorbereiding en benodigdheden: eigen laptop meebrengen en eventuele real lifecasussen op USB-stick. Andere aanbevolen achtergrondliteratuur (niet inbegrepen): Schellingen, R. & Scholten, N. (2014). Het verdachtenverhoor: meer dan het stellen van vragen. Mechelen: Kluwer.

 

1. Eerste opleidingsdag: 10 mei 2021

 • Ontvangst en inleiding
 • Voormiddag:
  • academische omkadering van de opleiding en roadmap door dr. Ricardo Nieuwkamp (2 uur)
  • omgang met een actieve advocaat (2 uur)
 • Namiddag: introductie roadmap vanuit de praktijk

2: Tweede opleidingsdag: 11 mei 2021

 • Voormiddag: toepassing van de roadmap op aangeleverde casussen
 • Namiddag: rollenspelen met acteurs en advocaat om aangeleerde vaardigheden te oefenen

3. Terugkomdag: 14 september 2021

 • Reflectie op ervaring met verdachtenverhoren sinds opleiding
 • Toepassing van eigen casussen en bespreken van knelpunten

 

Locatie

PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training)

Marcel Habetslaan 7, Genk

Parkeren aan het PLOT (hoofdgebouw)

Gezien we de hinder voor de buurtbewoners en de fietsers op het fietspad tot een minimum willen beperken willen we u in eerste instantie vragen om zoveel mogelijk te carpoolen.

Alternatieve parkeermogelijkheden

Verder bieden we u graag alternatieve parkeermogelijkheden aan die zich op max. 5 min. wandelen van het hoofdgebouw bevinden. Mogen we u vriendelijk vragen hiermee rekening te houden?

 • P 2: De Marcel Habetslaan doorrijden tot net voor het rond punt richting Houthalen-Oost (zie onderstaand plan).
 • Parkeermogelijkheid langs Toekomstlaan: Dit is de parallelweg met de Marcel Habetslaan waar u langs de weg kan parkeren. Centraal is er een voetgangersdoorsteek die recht voor het PLOT uitkomt (zie onderstaand plan).

 

Doelgroepen

Deze opleiding richt zich tot personen die belast zijn met het verhoren van verdachten, dus zowel tot politiediensten als andere veiligheids- en inspectiediensten, zowel uit de publieke als de private sector. Er wordt casusgericht gewerkt.

 

Praktische info

Prijs: 550 euro per persoon, inclusief cursusmateriaal (Schellingen, R. (2020). Het verdachtenverhoor. Een roadmap. Brugge: Van den Broele)

Voor de CPS-opleidingen is de korting van 10 % voor structurele partners NIET van toepassing omdat de docenten hiervoor een vergoeding ontvangen.

Accreditatie:

Voor politiemedewerkers wordt de erkenning voor baremische opleiding aangevraagd.
Voor leden van de rechterlijke orde zal indien wenselijk de tenlasteneming door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding worden aangevraagd. 

Voorwaarden:

De opleiding kan pas doorgaan als het minimum aantal deelnemers is bereikt. Het aantal deelnemers is beperkt.

Betaling:

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. 

Annulatievoorwaarden: kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding.

Corona-maatregelen

We gaan ervan uit dat tegen mei 2021 opleidingen fysiek zullen kunnen plaatsvinden. We zullen er alles aan doen om de gevolgen van de corona-crisis voor de opleidingen zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze cursisten als lesgevers. We zorgen ervoor dat de opleidingen veilig en volgens de geldende regels kunnen plaatsvinden. Tijdens de opleidingen zullen de nodige preventieve maatregelen genomen worden en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd. 
Indien een opleiding echter geannuleerd moet worden omwille van een verstrenging van de maatregelen, dan wordt de opleiding uitgesteld naar een latere datum. Cursisten kunnen er ook voor opteren om kosteloos te annuleren.

 

Online inschrijving

[ keer terug naar de vorige pagina ]

3-daagse opleiding Verhoor van verdachten 2021 > details en online inschrijven
 • Normale deelnameprijs voor de driedaagse opleiding inclusief cursusmateriaal (Schellingen, R. (2020). Het verdachtenverhoor. Een roadmap. Brugge: Van den Broele). Er is geen korting voor structurele partners op de meerdaagse opleidingen.
  € 550,00

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk