Opleidingsreeks Internationale politiële en justitiële samenwerking

Piloten: Sven Bollens, Michaël Groven en Luc De Houwer

Het CPS biedt een kwaliteitsvol opleidingsprogramma aan dat inspeelt op noden vanuit de praktijk, steeds met inbreng van zowel de academische wereld als de praktijk.

In het voorjaar van 2021 (april/mei) zal het CPS starten met een reeks opleidingen over internationale samenwerking inzake politie en justitie.

Vier grote thema’s zullen worden behandeld:

  • Basistaak 1: informatie-uitwisseling
  • Basistaak 2: het politie-optreden over de grens
  • Basistaak 3: de uitvoering van buitenlandse justitiële verzoeken in het kader van internationale samenwerking in strafzaken
  • Basistaak 4: de grensoverschrijdende opsporing en Joint investigation teams (JIT’s)/gemeenschappelijke onderzoeksteams(GOT’s)

Deze opleidingsreeks is in volle ontwikkeling. Meer info volgt spoedig!

 

Praktische info

Een attest CPS fellowship zal worden uitgereikt.

Voor politiemedewerkers wordt erkenning voor baremische opleiding aangevraagd. 
Voor leden van de rechterlijke orde zal indien wenselijk de tenlasteneming door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding worden aangevraagd. 

Voor de CPS-opleidingen is de korting van 10 % voor structurele partners NIET van toepassing omdat de docenten hiervoor een vergoeding ontvangen.

Kandidaten voor het volgen van een opleiding kunnen zich steeds melden bij secretariaat CPS: sec@policingandsecurity.be .

De opleidingen kunnen pas doorgaan als het minimum aantal deelnemers is bereikt.

Annulatievoorwaarden: kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding.

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk