CPS-studiedag "European Awareness - Working together by learning together"

1 oktober 2010, Provinciaal Administratief Centrum "Het Zuid" te Gent

PILOTEN: PATRICK VAN PARYS, PIET DE BROUWER EN PAUL PONSAERS 

Deze studiedag richt zich in de eerste plaats tot alle politiemensen die in hun dagelijkse praktijk tot nu toe weinig of niet met de internationale politiesamenwerking te maken hebben.
De bedoeling is aan al wie in een leidinggevende functie in de politiepraktijk staat, een globaal kader aan te bieden en hen een inzicht te geven in de opportuniteiten die zich als gevolg van recente ontwikkelingen in de Europese Unie ook voor hen openen.
De ‘European Awarenes’ houdt in dat we beseffen dat Europa steeds meer invloed uitoefent op het politiewerk en dit tot op het laagste niveau. Vanuit het oogpunt dat de politiemensen over de grenzen heen in contact worden gebracht met mekaar, bijvoorbeeld uitwisseling van best practices of gelijkschakeling van standaarden, zien we de beweging ontstaan waardoor het politiewerk in heel Europa evolueert naar een meer vergelijkbaar niveau van kwaliteit en benadering.
Voor de politiemensen van de toekomst komt het er op aan de mogelijkheden die hen worden geboden om ‘samen te leren’ met de buitenlandse collega’s te gebruiken. En die mogelijkheden zijn ruimer en niet zo moeilijk toegankelijk als men soms denkt.
Daar waar in de voormiddag eerder wordt ingegaan op de bewustwording en het inzicht, wordt dit in de namiddag met drie concrete voorbeelden geïllustreerd, elk vanuit een andere invalshoek.

Op deze studiedag trachten we een antwoord te geven op volgende vragen:
  • Wat kan de evolutie naar European awarenes voor mij concreet betekenen ?
  • Hoe vertaalt zich dat naar de werkomgeving van de politiemensen en hoe zit dat dan bij de magistratuur ?
  • Kan ik mijn diploma of brevet van het politieonderwijs vergelijken met dat van mijn buitenlandse collega’s ? Zal dit diploma in de andere Europese landen erkend worden ?
  • Tellen opleidingen die ik zou volgen, bijvoorbeeld bij CEPOL, mee voor mijn loopbaan in België ?
  • Welke programma’s worden aangeboden ?
  • Hoe kan ik deelnemen ?
Elke deelnemer ontvangt gratis een exemplaar van het allernieuwste Cahier nr. 16, ‘Policing in Europe’ , een uniek werk met bijdragen van auteurs uit verschillende Europese landen, waarin deze European awarenes vanuit nog vele andere invalshoeken wordt uitgediept.
 
De voertaal van deze studiedag is Engels.
  

Dagprogramma

 
Dagvoorzitters:
Voormiddag: De heer Patrick Van Parys, directeur van de Oost-Vlaamse Politieacademie, Belgisch vertegenwoordiger in het BAC Committee van CEPOL
Namiddag: De heer Piet De Brouwer, Hoofdcommissaris Nationale School voor Officieren
 
De presentaties van de sprekers kunt u hieronder in het programma downloaden.
 
09.00-09.40: Ontvangst met koffie
 
09.40-09.45: Opening door de dagvoorzitter voormiddag: Patrick Van Parys, directeur van de Oost-Vlaamse Politieacademie, Belgisch vertegenwoordiger in het BAC Committee van CEPOL
 
09.45-10.00: Inleiding en Situering ‘Working together by learning together’ : Wat kan een Europese instelling als CEPOL betekenen voor iedere politieman op het terrein ?: Patrick Van Parys, directeur van de Oost-Vlaamse Politieacademie, Belgisch vertegenwoordiger in het BAC Committee van CEPOL
 
10.20-10.40 uur: “Working together by learning together” vanuit justitie: Michèle Coninsx, Vice-voorzitter Eurojust
 
10.40-11.10: koffiepauze
 
11.10-11.30: Strategy of CEPOL: Coöperation and integrationDr Banfi, Director of CEPOL
Bevraging aan alle deelnemers: “Wat zijn de thema’s waar Cepol invulling aan kan geven in Europese cursussen voor mensen die niet met Europese aangelegenheden bezig zijn?”
 
11.30-11.50: Globale kadering (1): Europa komt tot ons op alle domeinen: door Prof. Dr. Gert Vermeulen, Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie
 
11.50-12.15: Voorstelling Cahier Politiestudies nr. 16 “Policing in Europe” door Dr. Antoinette Verhage, Assistente Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse
 
12.15-13.15: Middagpauze (Europese broodjesmaaltijd)
 
13.15-13.30: Opening door de dagvoorzitter namiddag: Piet De Brouwer, Hoofdcommissaris Nationale School voor Officieren - feedback op de bevraging
 
13.30-13.50: Case: Topspoc: aims, results, outcomes: Wim Van Hulle, waarnemend korpschef Politiezone Gent
 
13.50-14.10: Case: Common Curricula: aims, results, outcomes: Gaëlle Bistiaux, Common curricula coördinator Cepol Belgium
 
14.10-14.30: Case: Stockholm en Exchange Program - Aija Kalnuaja
 
14.30-15.00: Koffiepauze
 
15.00-15.30: Globale kadering (2) : Reflectie vanuit de ervaringen met andere European Agencies: Prof. dr. Willy Bruggeman, Voorzitter Federale Politieraad
 
15.30-16.30: Drankje en netwerking aangeboden door de Oost-Vlaamse Politieacademie en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (onder voorbehoud) + mogelijkheid tot vragen stellen aan de sprekers
 

Coördinatie en voorbereiding
 

De heer Patrick Van Parys, Hoofdcommissaris, Directeur Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC)
De heer Piet De Brouwer, Hoofdcommissaris, Nationale School voor Officieren
Prof. dr. Paul Ponsaers, Gewoon Hoogleraar, Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse
De heer Pim Van Walleghem, Substituut Procureur des Konings te Brussel
De heer Filip Scheemaker, Verbindingsofficier, FOD Binnelandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventiebeleid 

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk